Thứ sáu, 25/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
15:02 - 23/07/2020
(Cổng ĐT HND)- Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. 

Hội viên, nông dân được nâng cao kiến thức tại các Hội nghị do Hội tổ chức

Các cấp Hội đã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn về công tác tổ chức triển khai và kết quả các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng …


Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội, đặc biệt là triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2020– “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động đợt thi đua 90 ngày học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người nhằm tiếp túc đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cán bộ Trung ương Hội và các cấp Hội.

 
Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các nghị quyết về 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam về: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.
 

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân; làm tốt công tác tiếp dân, tham gia hòa giải và giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời ngay tại cơ sở, không để tình hình diễn biến phức tạp. Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTG ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.


Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hội viên, nông dân.

Nhân Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
54.880
55.380
Vàng nhẫn
52.850
53.450
Vàng nhẫn
52.850
53.550
Tỷ giá