Thứ sáu, 16/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hòa Bình: Phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới
14:48 - 27/09/2020
(Cổng ĐT HND) - Những năm qua, Hội ND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức cho nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Hiện nhiều nông sản hàng hoá chất lượng cao có thương hiệu đã được công nhận chỉ dẫn địa lý, VietGAP, nhãn hiệu tập thể, tem truy suất nguồn gốc.


Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung tuyên truyền để nông dân tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây  dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn; trong đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; xây dựng và giữ gìn đời sống văn hóa xã hội, môi trường ở nông thôn.
 
 
Bằng các nguồn lực, các cấp Hội đã tổ chức 43.120 buổi tuyên truyền về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho 3.243.000 lượt người; xây dựng chuyên trang nông thôn mới trên Thông tin Công tác Hội (2 tháng/số) với số lượng 119.100 cuốn phát đến 208 cơ sở Hội, 1.647 chi Hội; duy trì thực hiện 359 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh mỗi tháng phát 01 phóng sự trên truyền hình tỉnh với chuyên mục “Nông dân Hòa Bình - Hội nhập và phát triển”; tổ chức 02 hội nghị truyền thông xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu cho 240 cán bộ, chi, tổ Hội và hội viên, nông dân tại cơ sở; 04 cuộc giao lưu sân khấu hóa và tổ chức lễ phát động hưởng ứng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.
 
 
Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ”, hội viên, nông dân đã được dân chủ thảo luận, bàn bạc, quyết định. Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất, đóng góp công sức làm đường thôn, xóm. Kết quả, các hộ nông dân đã ủng hộ, đóng góp ngày công, tiền, vật liệu, hiến đất trị giá 1.719,6 tỷ đồng; phối hợp xây dựng 263 công trình hạ tầng nông thôn. Hội ND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 11 mô hình điểm “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; xây dựng mỗi cơ sở Hội hàng năm 01 mô hình bảo vệ môi trường và 01 mô hình tự quản về an ninh trật tự; hỗ trợ xây dựng 82 nhà mái ấm nông dân với số tiền hỗ trợ từ 20 - 25 triệu đồng/nhà.
 
 
Các cấp Hội tăng cường hướng dẫn, tổ chức cho nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Hội. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho hội viên, nông dân; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 244 Tổ hợp tác, Hợp tác xã, vận động nông dân tham gia các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
 
 
Hiện nay, nhiều nông sản hàng hoá chất lượng cao có thương hiệu đã có mặt tại các Trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh và được công nhận chỉ dẫn địa lý, VietGAP, nhãn hiệu tập thể, tem truy suất nguồn gốc như: Gà (huyện Lạc Thủy); cam (các huyện: Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi); nhãn (huyện Kim Bôi); rượu cần, hạt dổi (huyện Lạc Sơn); dệt thổ cẩm (huyện Mai Châu); rau hữu cơ (huyện Lương Sơn); rau su su, bưởi đỏ (huyện Tân Lạc), cá lồng (các huyện Đà Bắc, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình)... Đặc biệt có 02 sản phẩm tiêu biểu là: Cam (huyện Cao Phong) và rau hữu cơ (huyện Lương Sơn) được TW Hội NDVN 3 lần bình chọn “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiêu biểu”.
 
 
Đến nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành phong trào phát triển bền vững, thực sự là điểm sáng trong các phong trào thi đua của Hội, là nhân tố điển hình góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hàng năm tăng lên, đến năm 2019 có 37.615 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
 
 
Nhằm nâng cao năng lực của hội viên, nông dân thông qua đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đào tạo nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 1.585 buổi tập huấn, hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 125.120 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, qua đó giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật.
 
 
Để tăng cường hỗ trợ nông dân về vốn sản xuất, Hội ND các cấp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ HTND. Đến nay, toàn tỉnh có 31,534 tỷ đồng cho 1.689 hộ nông dân vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề. Đồng thời, phối hợp với ngành ngân hàng duy trì việc tín chấp cho nông dân vay vốn, đến nay mức dư nợ nguồn ủy thác các ngân hàng đạt 3.110,287 tỷ đồng thông qua 1.739 Tổ cho 59.475 hộ vay, giúp cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.
 
 
Hội còn tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao. Định kỳ 2 năm/lần Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải bóng chuyền nông dân truyền thống.
 
 
Hội còn phối hợp tổ chức được 56 lớp tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xã hội; phòng, chống tội phạm, ma túy; phòng chống HIV/AIDS và chống phân biệt kỳ thị đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng nông thôn mới... cho 4.032 cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Hội xây dựng các mô hình “Chi Hội ND tự quản”; phát động thi đua đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, kết quả có hơn 95.000 hộ nông dân đăng ký, hàng năm gần 80% hộ nông dân đạt gia đình văn hóa.
 
 
Tới đây, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua của Hội; thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản xuất nông sản an toàn gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa và truy suất nguồn gốc; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã phát triển liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; tăng cường phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, khuyến khích phát triển các mô hình có hiệu quả, xây dựng các thương hiệu cho các mặt hàng chủ lực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Hội ND các cấp phát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường, mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và nhân rộng.

Hải Đăng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá