Thứ hai, 27/09/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Cao Bằng: Gần 85 ngàn hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa
10:26 - 29/09/2020
(Cổng ĐT HND)- Nhằm thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; “xây dựng gia đình nông dân văn hóa” hàng năm các cấp hội vận động hội viên đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hoá, làng, xã văn hoá với trên 80% hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. 
Hội viên, nông dân tham gia góp ý tại các cuộc họp

Các cấp Hội đã tuyên truyền cho trên 122 nghìn lượt hội viên nông dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc ở cơ sở.

 
Trong đó, công tác tuyên truyền tập trung vận động đồng bào dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội được 925 cuộc với 30.390 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng với nhiều nội dung chủ đề nhằm nâng cao tinh thần hưởng thụ văn hoá ở khu vực nông dân, nông thôn.


Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới cũng như phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn với nhiều loại hình, nội dung lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

 
Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức Liên hoan gia đình nông dân tiêu biểu chung tay xây dựng nông thôn mới; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; Phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ cho hội viên, nông dân được 40 cuộc với 5.680 lượt người xem.

 
Đồng thời, phối hợp tổ chức “Hội thi nhà nông đua tài” lần thứ IV năm 2016; Tuyển chọn đội thi xuất sắc tham gia “Hội thi Nhà nông đua tài ” toàn quốc lần thứ V tại tỉnh Tuyên Quang, kết quả đạt giải khuyến khích toàn đoàn.


Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; làng, xã văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, hương ước, quy ước làng, xã; tham gia các chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2020 có 84.990 hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa. Đã có 71.482 hộ đạt danh hiệu Gia đình nông dân văn hóa năm 2019.
 

Năm năm qua, việc tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội Nông dân các cấp. Tư tưởng hội viên nông dân các xã, phường, thị trấn luôn ổn định, yên tâm lao động sản xuất,; các phong trào của Hội Nông dân luôn được chú trọng và quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.
 

Khánh Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá