Thứ tư, 14/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội
14:31 - 25/02/2021
(Cổng ĐT HND)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và 3 Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, Hội đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên.
Nông dân ngày càng nâng cao thu nhập

Hội mở rộng thành phần, đối tượng hội viên, chú trọng phát triển hội viên là ngư dân, vùng bãi ngang ven biển, nông dân vùng đồng bào có đạo, các chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp, các hợp tác xã phục vụ nông nghiệp, nông thôn, các nhà khoa học, học sinh, sinh viên nông dân; đã kết nạp được 278.781 hội viên mới đạt 105% kế hoạch năm, nâng tổng số hội viên trong cả nước  là 9.973.058 hội viên.


Trong đó có một số hội viên là đối tượng được mở rộng theo Điều lệ Hội khóa VII như: Hội viên là cán bộ CCVC đang công tác là 33.107  hội viên (chiếm tỷ lệ 11,8%); hội viên là các nhà Khoa học, chủ doanh nghiệp, Hợp tác xã là 35.775 hội viên (chiếm tỷ lệ 12,8%); hội viên là học sinh, sinh viên, các trường PTTH, trung cấp, cao đẳng là 11.598 hội viên (chiếm tỷ lệ 4,16%); hội viên là trí thức trẻ 4.947 hội viên (chiếm tỷ lệ 1,8%.

 
Các cấp Hội đã thành lập mới được 599 Chi hội Nông dân nghề nghiệp và 6.757 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp bước đầu hoạt động hiệu quả. Nâng tổng số Chi hội Nông dân nghề nghiệp là 1.531 chi hội  và 21.875 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp.


Trung ương Hội đã xây dựng 18 mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp điểm ở 6 Cụm thi đua để đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình “3 trong 1”, “4 trong 1”, “5 trong 1” trên cùng một địa bàn thôn, bản hoặc xã, phường, thị trấn trong sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.


Một số mô hình chi tổ hội nghề nghiệp tiêu biểu: Chi hội sản xuất giống lúa chất lượng cao tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang với 91 thành viên, quy mô 80ha, năng suất bình quân 7 tấn/ha, doanh thu 3 năm là 1, 779 tỷ đồng, cho lợi nhuận bình quân/năm 254 triệu đồng, chi hội đã ký hợp đồng với Công ty Lương thực Tiền Giang để thu mua lúa.


Tổ hội tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với 9 thành viên, quy mô diện tích 1,2ha, doanh thu 3 năm là 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân/năm là 810 triệu đồng.


Tổ hội cà phê thôn Blo, xã A Dơk, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai với 20 thành viên, quy mô diện tích 24,6ha, doanh thu 3 năm 5, 25 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân/năm là 1, 75 tỷ đồng.


Tổ sản xuất mắm phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc (An Giang) với 10 thành viên, quy mô 60 tấn/năm, tổng nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh 7 tỷ đồng.


Một số chi hội, tổ hội bước đầu đã định hình và hình thành được mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị như Chi hội đan lồng sắt xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.


Trong 3 năm (2016 – 2019) có 404 hợp tác xã, 2.212 tổ hợp tác được thành lập trên nền tảng từ các tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp của Hội ND các tỉnh, thành phố.


Thông qua mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp thể hiện sự đổi mới phương thức tập hợp hội viên, khắc phục được phần lớn những nhược điểm, hạn chế, khó khăn, yếu kém trong sinh hoạt chi Hội, tổ Hội truyền thống, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Hội ngày càng vững mạnh.


Đồng thời, thông qua các chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp giúp người nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, bước đầu hình thành cho hội viên ND tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua đó, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.


Mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã tạo sự gắn kết giữa xây dựng tổ chức hội vững mạnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới thông qua việc các hội viên liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh; tạo nền tảng tiền đề phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị.


Từ thực tiễn khẳng định, mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp là giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức Hội NDVN theo Kết luận số 62 – KL/TW, ngày 08/12/2009 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.


Mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp từng bước khắc phục được phần lớn những nhược điểm, hạn chế, khó khăn, yếu kém trong sinh hoạt chi hội, tổ hội trong nhiều năm qua đó là: Sinh hoạt thất thường, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, có nơi còn hình thức, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt còn thấp. Các buổi sinh hoạt của chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã thu hút sự quan tâm, chú ý của hội viên hơn, từ chỗ sinh hoạt 3 tháng 1 kỳ trước kia còn khó khăn, thì đối với chi hội, tổ Hội ND nghề nghiệp việc sinh hoạt chi, tổ hội đã trở thành thường xuyên hơn có nơi 1 tháng sinh hoạt 2-3 kỳ và nhiều hơn khi cần thiết. Từ chỗ sự cần thiết phải có phụ cấp cho chi hội trưởng, thì vấn đề này không phải đặt ra đối với chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp.


Nội dung sinh hoạt của chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp phong phú, thiết thực hơn như: Trao đổi thông tin về thời tiết nông vụ, thị trường, giá cả, thiết bị, vật tư nông nghiệp, phương tiện sản xuất, các loại giống cây, con; phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, phòng trừ dịch, bệnh, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, về sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; cách thức lập dự án sản xuất kinh doanh, thủ tục vay vốn, quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay xây dựng mô hình kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định xóa đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững.


Chi, tổ Hội nghề nghiệp góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất kinh doanh, động viên nhau cùng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, vun đắp tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư…


Qua đó đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo và trách nhiệm của hội viên. Hội viên ND tin tưởng, gắn bó với tổ chức hội hơn, tự nguyện tham gia vào Hội; chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhất là cán bộ chi hội, tổ hội được nâng lên rõ rệt, năng động hơn, sáng tạo hơn, kỹ năng điều hành và quản lý tốt hơn, tính gắn kết, cộng đồng trách nhiệm cao hơn, xây dựng tổ chức cơ sở Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
 

Khánh Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá