Thứ sáu, 21/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Đắc Lắk: Bình quân hàng năm các cấp Hội tuyên truyền cho trên 1 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân
14:44 - 03/08/2021
(Cổng ĐT HND)- Từ năm 2015 - 2020, bình quân hàng năm các cấp Hội trong tỉnh đã tuyên truyền cho trên 1 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân (HVND), qua đó, cán bộ, HVND hiểu rõ các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và tích cực thực hiện.
Cán bộ Hội tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các Hội nghị chuyên đề của Hội

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/HNDT, ngày 14/8/2014 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.


Hàng năm, Ban Thường vụ ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong đó có chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp đến các cấp Hội, cán bộ, HVND, ban hành hướng dẫn tuyên truyền về công tác Hội và phong trào nông dân.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành hàng trăm văn bản nhằm chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước và của tỉnh. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành và Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hưởng ứng “Ngày vì người nghèo”…


Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng bằng nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, lồng ghép qua các lớp tập huấn, hội nghị, cuộc mít tinh, hội thi, hội thảo, tọa đàm gặp mặt….


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã thường xuyên lồng ghép cung cấp các thông tin và định hướng tuyên truyền cho các tuyên truyền viên (TTV), cán bộ Hội các cấp thông qua các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn chuyên đề; biên soạn, tổng hợp các tài liệu về công tác Hội và phong trào nông dân, phát hành bản tin công tác Hội với 25.550 bản; 350 cuốn kỷ yếu về sự hình thành và phát triển của tổ chức Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk qua các kỳ đại hội.


Hàng năm Hội phối hợp cấp hàng trăm sổ tay tuyên truyền về pháp luật, xây dựng nông thôn mới và hàng chục ngàn tờ rơi tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện công tác tuyên truyền miệng.


Từ năm 2015 - 2020, bình quân hàng năm các cấp Hội trong tỉnh đã tuyên truyền cho trên 01 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân (HVND), qua đó, cán bộ, HVND hiểu rõ các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và tích cực thực hiện.


Thông qua công tác tuyên truyền miệng đã góp phần thiết thực giữ vững được lòng tin của cán bộ, HVND trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.


Hiện nay, các huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội xây dựng đội ngũ TTV với 2680 đồng chí, thành phần là cán bộ Hội Nông dân tỉnh, huyện, cơ sở và chi hội trưởng.


Trong thời gian qua, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ BCV-TTV của Hội được các cấp Hội quan tâm và đạt kết quả tốt. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí và được Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm cấp kinh phí để tổ chức công tác tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân với số tiền dân tiền 2.238 triệu đồng.


Từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, trong đó có chuyên đề công tác tuyên truyền miệng cho 698 lượt cán bộ Hội, 7 hội nghị tập huấn cho báo cáo viên (BCV) và TTV với 663 lượt cán bộ Hội tham dự; các huyện, thị, thành Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 80 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội có lồng ghép nội dung kỹ năng tuyên truyền miệng cho 10.939 lượt cán bộ cơ sở, chi Hội. Phối hợp với các Ban của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên đề góp phần nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội.


Thông qua việc tự rèn luyện, nghiên cứu, học hỏi của từng BCV-TTV cùng với công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở, tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội, tập huấn chuyên đề…, chất lượng đội ngũ  BCV-TTV của Hội ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ BCV-TTV của Hội đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, Hội cấp trên, tích cực cung cấp thông tin, định hướng những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế; thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng để tuyên truyền, phổ biên kịp thời đến cán bộ, HVND các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội Nông dân các cấp, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước phát động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của hội viên, nông dân.
 

Hải Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá