Thứ tư, 20/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Tp. Cần Thơ: Tuyên truyền gần 2 ngàn cuộc cho trên 39 ngàn hội viên, nông dân
16:50 - 09/09/2021
(Cổng ĐT HND)- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên Hội Nông dân thành phố, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Hội viên, nông dân được tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/03/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 22/03/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).


Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên cơ quan Hội Nông dân nắm vững các quan điểm của Đảng về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá được nêu trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời ban hành kế hoạch số 117-KH/HNDT ngày 30/3/2021 về triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Hội, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong tất cả cán bộ, hội viên nông dân thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, sinh hoạt lệ chi, tổ Hội trên địa bàn đảm bảo nội dung, thời gian kế hoạch đề ra.


Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tổ chức lồng ghép sinh hoạt tài liệu về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn vào sinh hoạt chi bộ; cử 5 đồng chí trong cấp ủy và Thường trực Hội Nông dân thành phố dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phối hợp Đảng ủy Khối Cơ quan dân chính Đảng tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan Hội Nông dân thành phố, 03 đợt có 14 đảng viên dự.


Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên Hội Nông dân thành phố, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò tham mưu giúp cấp ủy chi bộ, Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố chỉ đạo Hội Nông dân các cấp sử dụng Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt Ban Chấp hành, sinh hoạt chi, tổ Hội trên địa bàn.


Hội Nông dân các cấp đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền được 2.551 cuộc cho 51.020 cán bộ, hội viên nông dân tham dự, có 100% cán bộ Hội từ thành phố đến cơ sở và chi Hội trưởng được phổ biến, quán triệt Nghị quyết; tuyên truyền 1.964 cuộc cho 39.280 hội viên nông dân tham dự.


Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố còn lồng ghép tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, các hoạt động thiết thực chào mừng và thực hiện Nghị quyết Đại hội trên Bản tin Hội Nông dân thành phố Cần Thơ (1000 bản tin); chuyên trang Nông dân trên báo Cần Thơ thứ tư hàng tuần (11 kỳ với 6.842 tờ); trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố (9.153 lượt người truy cập).


Qua nghiên cứu học tập, 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và công tác chuyên môn, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 

Hạnh Hoà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá