Chủ nhật, 22/05/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Quảng Ngãi: Tích cực triển khai và nhân rộng mô hình “làm theo Bác”
18:40 - 16/01/2022
(Cổng ĐT HND)- Năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141- KH/HNDT ngày 26/02/2021 chỉ đạo Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng tại địa phương

Trong đó nhấn mạnh việc nhân rộng những mô hình “làm theo Bác” đã được triển khai  hiệu quả trong những năm qua nhằm tiếp tục khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần  đoàn kết, “tương thân tương ái”, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và lao động sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân; triển khai đồng loạt cơ sở Hội xây dựng mô  hình “Mỗi cơ sở Hội làm tốt một dịch vụ hỗ trợ nông dân”.

Hội cũng  chỉ đạo các cấp Hội  xây dựng kế hoạch phát động, đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp ở cơ sở, chi, tổ Hội; thường  xuyên tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh; những mô hình hay, việc làm hiệu quả, cũng như gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo tính lan tỏa rộng rãi để đông đảo cán bộ, hội viên nông dân học tập và làm theo; định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả và đề ra phương hướng, giải pháp cho thời gian tiếp theo. 

Thực hiện Hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh và Ban Tuyên giáo cấp ủy địa  phương, 13/13 Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức học tập, quán  triệt, tuyên truyền Kết luận 01 của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức phù hợp  trong điều kiện dịch bệnh diễn biến bất thường, một số đơn vị đã tổ chức triển khai  học tập trực tuyến. Riêng Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức quán triệt Kết luận 01 cho  26/26 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời định kỳ hàng quý tổ chức  sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh. 

Qua triển khai quán triệt và tuyên truyền, nhận thức về tầm quan trọng của  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ,  hội viên nông dân các cấp ngày càng được củng cố, nâng lên. Đặc biệt là thấm  nhuần tư tưởng “nói đi đôi với làm”, “gần dân, sát dân”, cán bộ Hội Nông dân các  cấp đã tích cực, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng và phát động các  phong trào thi đua, cổ vũ hội viên, nông dân hăng say thi đua sản xuất, có trách  nhiệm với cộng đồng bằng việc đóng góp xây dựng nông thôn mới khang trang,  giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng lối sống văn minh,  hiện đại. 

 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã,  thành phố hướng dẫn cơ sở Hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của chi, tổ Hội, Ban Chấp hành Hội. Trong quá trình sinh hoạt gắn với nhận xét, đánh giá,  biểu dương những việc làm được và chưa làm được để biểu dương hoặc nhắc nhở.  Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ Hội về ý thức, trách nhiệm với công việc được giao, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu  quả các phong trào thi đua; tạo sự chuyển biến toàn diện trong tổ chức và các hoạt  động của các cấp Hội.


Đã 100% cán bộ Hội thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của bản thân. Đồng  thời, trong kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm, thực hiện việc đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà từng cán bộ, đảng viên đã đăng ký, xem đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại.


Các chuẩn mực, đạo đức và việc làm của cán bộ, hội viên nông dân được  phát động để “nêu gương” và “làm theo” liên tục được Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện, như: Hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình  nguyện” hàng năm được phát động trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên công  đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh.  


Kết quả đã có từ 5 - 12 cán bộ, đảng viên tham  gia hiến máu tình nguyện với phương châm “một giọt máu cho đi, một mạng người được cứu sống”, trong đó có trường hợp hiến máu trên 15 lần.


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, 13/13 Hội  Nông dân huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên  truyền các chủ đề, chủ điểm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các ngày kỷ niệm, các  ngày lễ lớn của Hội, của đất nước. Trong năm, có khoảng 60 lượt tuyên truyền ở các cơ sở Hội, thu hút trên 3.500 lượt người tham dự. Kết quả, đã có 100% cán bộ Hội và trên 60% hội viên nông dân được nghe giới thiệu các chuyên đề và nội  dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Ngoài hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt Hội,  Ban Thường vụ tỉnh Hội còn tổ chức tuyên truyền trên Bản tin, website của Hội  Nông dân tỉnh và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương tuyên  truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị 05 và các chuyên đề cho cán bộ, hội viên nông  dân trong tỉnh.


Hàng quý, có 02-05 tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin  đại chúng. Trong năm, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự phát sóng trên Đài PTQ tuyên truyền các mô  hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh trong hệ thống Hội. 


Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội  viên nông dân. Các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo cơ sở Hội xây dựng mô  hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với  điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình. Đến nay, có khoảng 70% chi, tổ Hội đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo.


Bằng những việc làm sáng  tạo, cụ thể, thiết thực, việc “làm theo” của cán bộ, hội viên nông dân đã góp phần  xây dựng Hội vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, hội viên,  nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; cùng với  các lực lượng khác trong xã hội đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,  lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển  kinh tế - xã hội địa phương. 

 

 
Phương Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá