Chủ nhật, 02/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Đắk Lắk: Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động
11:15 - 11/03/2022
(Cổng ĐT HND) – Sáng ngày 10/3, Hội ND tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan, giai đoạn 2022- 2025.
Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

 
Phát biểu tại Lễ ký kết, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đinh Khắc Tuấn khẳng định: Mục đích và nội dung của Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong giai đoạn tới thể hiện sự chia sẻ, đồng thuận, thống nhất nhằm thực hiện những công việc chung liên quan đến vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ cho hội viên, nông dân thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 

Theo đó, để thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo của hai cơ quan tiếp tục thống nhất, phối hợp lãnh đạo bằng các hoạt động, nội dung cụ thể. Các phòng, Ban liên quan của hai cơ quan đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần, nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp. Từ đó, đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 
Chủ tịch Hội ND tỉnh Lại Thị Loan cho biết: Những năm qua, nông dân trong tỉnh đã nỗ lực ứng dụng tiến bộ, khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay, các hộ nông dân còn có những khó khăn nhất định khi tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Vì vậy, Chương trình phối hợp rất có ý nghĩa trong việc hướng dẫn, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.

 
“Tin rằng với sự phối hợp có trách nhiệm của hai cơ quan, Chương trình phối hợp và kế hoạch năm 2022 sẽ được tổ chức đạt kết quả tốt; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”- Đồng chí Lại Thị Loan bày tỏ.

 
Chương trình Phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp, thống nhất giữa Sở Khoa học & Công nghệ và Hội ND tỉnh trong việc triển khai các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ cho hội viên, nông dân thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trên địa bàn tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình.


Tại Lễ ký kết, các đại biểu thông qua Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hội ND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh năm 2022.

 
Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan đề ra nội dung cụ thể gồm: Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về khoa học và công nghệ cho cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, nông dân về ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống, ưu tiên nội dung về sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp có chứng nhận; hỗ trợ hội viên, nông dân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng chế, sáng tạo; đưa sáng kiến, sáng chế, sáng tạo hữu ích của nông dân nhanh được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất- kinh doanh- dịch vụ, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và ngoài nước; phối hợp hỗ trợ Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nông dân xây dựng, phát triển và sử dụng mã số, mã vạch, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong sản xuất nông nghiệp (nông sản, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp).

 
Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng các mô hình điểm ứng dụng khoa học và công nghệ như: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn… nhằm tạo ra những sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường, phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững; hỗ trợ nông dân thực hiện các mô hình khởi nghiệp, mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ số, công nghệ 4.0.

 
Phối hợp triển khai thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016- 2025” của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học, công nghệ liên quan xây dựng Hội ND vững mạnh, hình thành một lớp nông dân mới có trình độ khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam hiện đại, tiến bộ, nông thôn, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ cho xã hội.

 
Trên cơ sở các nội dung phối hợp, hai cơ quan sẽ chỉ đạo, hướng dẫn phòng Kinh tế, phòng Kinh tế- Hạ tầng, Hội ND các huyện, thị, thành căn cứ vào Chương trình phối hợp và điều kiện cụ thể của từng địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp cấp huyện.

 
Hàng năm, Hội ND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất nội dung kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp và chịu trách nhiệm tổ chức vận động hội viên, nông dân thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch trong hệ thống của Hội; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh có trách nhiệm cung cấp tư liệu, định hướng nội dung hoạt động và hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ để thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp thông qua nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Tề Thị Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,072.65
GBP
27,005.39
USD
24,010.00