Thứ ba, 28/06/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Thái Bình: Tổ chức trên 290 hội nghị học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW
14:20 - 27/04/2022
(Cổng ĐT HND)-  Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cấp Hội đưa nội dung triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm. 
Hội tổ chức nhiều đợt triển khai họa tập quán triệt Kết luận 01-KL/TW  tới cán bộ, hội viên, nông dân

Trên cơ sở các kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh và các kế hoạch của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp, Hội ND các huyện, thành phố và cơ sở Hội đã triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Hội và tình hình thực tế của từng địa phương. 

 
Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tổ chức được 288 hội nghị học tập, quát triệt Kết luận 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới hội viên nông dân bằng nhiều hình thức phù hợp như: Gắn với triển khai các hoạt động tập huấn, tuyên truyền của Hội; thông qua các nhóm Zalo được thành lập của Ban chấp hành Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở; thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; qua giao ban định kỳ tháng, quý tại các cụm xã; qua sinh hoạt chi, tổ hội; phối - hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở... 


Căn cứ hướng dẫn học tập toàn khóa và hàng tháng đăng tải trên Bản tin thông báo nội bộ (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Biên soạn và phát hành), Chi ủy Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Hội để xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác.


Cán bộ Hội các cấp tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, tự liên hệ, xây dựng kế hoạch cá nhân để phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 
Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã đăng ký 01 tập thể, 01 cá nhân thực hiện học tập và làm theo Bác. Các huyện, thành Hội và cơ sở Hội đăng ký xây dựng mô hình học tập, làm theo Bác gắn với đăng ký thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.


Qua tổng hợp, năm 2021 có 222 mô hình đăng ký và thực hiện hiệu quả trên 04 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; Quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đầu năm 2022 có 283 mô hình đăng ký thực hiện với 04 lĩnh vực trên. 


| Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bổ sung vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị. 


Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trong tâm của tổ chức Hội trong giai đoạn này: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội viên nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Tiếp tục phát động và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Chủ động triển khai thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.


Kết quả, trong 01 năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức được 2.043 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 99.570 lượt người dự; xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt gần 30 tỷ đồng giúp 1.705 hội viên xây dựng 59 dự án sản xuất, kinh doanh; ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đến nay trên 1.176 tỷ đồng cho 32.330 hộ vay; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn gần 2.149 tỷ đồng cho 26.437 hộ vay; phối hợp tổ chức 104 lớp dạy nghề cho 4.023 nông dân; tín chấp 1.521 tấn phân bón các loại; duy trì và xây dựng được 93 mô hình kinh tế hợp tác; tổ chức 124 buổi tham quan, hội thảo đầu bờ... 


Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2021, có trên 92% số hộ hội viên đăng ký và phấn đấu đạt gia đình văn hóa. 

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh bổ sung trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý vào quy chế hoạt động của cơ quan, theo chức năng, nhiệm vụ của từng Ban chuyên môn và từng cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh. 


Cán bộ, đảng viên, hội viên trong hệ thống Hội xác định nội dung, trách nhiệm nêu gương của bản thân, đăng ký trong kế hoạch học tập, làm theo Bác. Tích cực học tập chính trị, chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình. 


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đa dạng các hình thức tuyên truyền như: thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn của tổ chức Hội, qua sinh hoạt Hội; viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; qua Website của Hội Nông dân tỉnh; tuyên truyền trên mạng zalo, facebook.... Cán bộ Hội các cấp đã viết 308 tin, bài về các điển hình, mô hình hiệu quả trong học tập làm theo Bác gửi đến các cơ quan báo, đài từ tỉnh đến cơ sở. 


Từ việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua gắn với triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Đồng thời thông qua việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân điển hình để tuyên truyền, nhân rộng trong cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh học tập và làm theo Bác.
 
 

Ánh Trần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá