Thứ ba, 16/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
An Giang: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất
14:20 - 27/04/2022
(Cổng ĐT HND)- Năm 2022, Hội Nông dân An Giang phấn đấu hoàn thành một số các chỉ tiêu như: 100% chi hội nông dân có quỹ hoạt động và xây dựng quy chế quản lý, sử dụng; tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh 4,5 tỷ đồng; phối hợp vận động thành lập mới 22 hợp tác xã, xây dựng mới 22 Chi hội Nông dân nghề nghiệp; hướng dẫn thành lập mới 304 tổ hợp tác, 304 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp….
Hội ND An Giang  tập huấn hướng dẫn nông dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn

Năm 2021, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt được 37,406 tỷ đồng (tăng 4,004 tỷ đồng, đạt 100,12% chỉ tiêu năm 2021). Trong đó: Vốn do Trung ương ủy thác 10,340 tỷ đồng; Vốn cấp tỉnh là 6,976 tỷ đồng (tăng 1,040 tỷ đồng); Nguồn vốn cấp huyện, xã là 20,090 tỷ đồng (tăng 2,964 tỷ đồng). Kết quả cho vay trong kỳ: 54 dự án với 7,801 tỷ đồng cho 423 hộ vay; Thu nợ trong kỳ: 55 dự án với 6,346 tỷ đồng của 248 hộ vay. Dư nợ cho vay cuối kỳ: 131 dự án với 30,896 tỷ đồng của 1.084 hộ vay.


Hội Nông dân các cấp vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân được 2,050 triệu đồng; các cấp Hội giải ngân mô hình đa canh, chăn nuôi bò, nuôi lươn, trồng mít cho 45 hộ, với tổng số tiền 770 triệu đồng. Bên cạnh các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp giải ngân nguồn vốn giúp HV-ND phát triển sản xuất, với số tiền trên 900 triệu đồng cho 12 hộ (An Phú, Châu Phú, Chợ Mới, Long Xuyên, Phú Tân). 


Trong quý, Quỹ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân 6 mô hình dự án cho 04 huyện: Chợ Mới, Thoại Sơn, An Phú, Phú Tân, với tổng kinh phí thực hiện trên 3,7 tỷ đồng, cho 82 hộ. Tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân" và công tác vận động Quỹ hỗ trợ nông dân ở 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang; đồng thời ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh An Giang với Hội Nông dân tỉnh Hà Giang, nhằm tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân thời gian tới giữa 2 tỉnh. 


Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển sản xuất ở các lĩnh vực, gồm: chăn nuôi, thủy sản, rau màu và cây ăn trái, trồng rau sạch kết hợp du lịch sinh thái, dịch vụ, đa canh, nhà lưới. Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều dự án đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuât, kinh doanh, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, chuyển từ phương thức sản xuât nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, góp phần xây dựng mô hình hợp tác sản xuất trong hội viên, nông dân.


Định kỳ hàng tháng các tổ vay vốn dự án duy trì sinh hoạt tổ, nội dung sinh hoạt phong phú, với sự tham gia của Ban quản lý dự án và hộ vay để trao đổi, học tập, truyền đạt các kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống, tìm đầu ra cho sản phẩm...


Bên cạnh công tác cho vay vốn, Hội Nông dân còn phối hợp Trạm Khuyến nông, ban ngành tổ chức 6 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa giống, trồng bưởi và hoa màu, kỹ thuật nuôi cá nàng hai, cách phòng và trị bệnh cá theo hướng an toàn chất lượng, lớp điện dân dụng, có 133 lượt nông dân tham dự (An Phú, Chợ Mới, Long Xuyên, Châu Thành). 

 
Trên cơ sở nâng cao năng lực của nông dân trong phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ ND trong sản xuất – kinh doanh và xây dựng các mô hình trang trại, phát triển nông nghiệp bền vững, thời gian tới, Hội ND An Giang sẽ tập trung đẩy mạnh liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp thông qua các mô hình: tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo ra vùng sản xuất tập trung,  sản lượng lớn, đảm bảo chất lượng và ổn định, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.
 
 

Khánh Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá