Thứ tư, 17/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Tp. Hồ Chí Minh: Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội
11:02 - 20/06/2022
(Cổng ĐT HND)- Xác định việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Hội Nông dân thành phố đã xây dựng và củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. 
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua do Hội phát động

Nội dung tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, sau là Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05 về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận 01 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và hội viên tham gia gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

 
Các cơ sở Hội đều có sự quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đã cơ bản hình thành được mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong đó, mỗi đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân, thủ trưởng mỗi đơn vị là một báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng thời, phát huy vai trò của các đồng chí Chi hội trưởng, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ trưởng tổ hợp tác, chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng; nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

 
Nội dung sinh hoạt ngày càng được nâng cao về chất lượng, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được nghe báo cáo về tình hình thời sự trong và ngoài nước, những báo cáo chuyên đề, định hướng lớn về công tác tư tưởng, được cung cấp các tài liệu nghiên cứu, tham khảo, được trực tiếp phản ánh tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách và có những đề xuất kiến nghị với Đảng ủy, chính quyền và lãnh đạo các cấp. Từ đó chất lượng của công tác tuyên truyền miệng được nâng cao, nội dung thông tin luôn được đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng yêu cầu thông tin từ thành phố đến cơ sở. 

 
Công tác tuyên truyền miệng được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, với nhiều cách làm hay như tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, chi tổ hội, hội thi, hội diễn, hội nghị chuyên đề, tổ chức hội nghị thông tin thời sự, tuyên truyền, giao ban nắm bắt tình hình tư tưởng, tình hình dư luận xã hội định kỳ hàng quý... Thông qua đó, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở làm tốt chức năng cầu nối, bảo đảm cho thông tin định hướng kịp thời và thông suốt đến cơ sở. 

 
Thông qua các buổi giao ban nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong hội viên nông dân, công tác trao đổi, đối thoại, đội ngũ báo cáo viên đã từng bước thực hiện tốt việc nắm bắt, phân tích, xử lý thông tin, tham mưu cho lãnh đạo địa phương, Thành phố đề ra hướng xử lý, giải quyết các vấn đề bức xúc của hội viên nông dân, cũng như của người dân địa phương góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. 

 
Đã có nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Điển hình như:Hội Nông dân thành phố đã tổ chức hội thi “Báo cáo viên giỏi”, hội thi “Cán bộ hội giỏi” về tuyên truyền Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Hằng năm, Hội Nông dân Thành phố đã biên tập và phát hành 96.000 bản tin Vành đai xanh, bản tin điện tử, ngoài ra còn vận dụng tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng (zalo, facebook, các trang fanpage của Hội,...) hệ thống loa truyền thanh, loa di động,... để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về kết quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết của Đảng, trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, trong phát triển sản xuất kinh doanh, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương điển hình Dân vận khéo; gương đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; “Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh”; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”,... thông tin, định hướng tư tưởng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế tới cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, làm rõ, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. 

 
Hội Nông dân các cấp luôn quan tâm đến công tác xây dựng, kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là những đồng chí trực tiếp làm công tác Hội, có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, lối sống trong sáng; nắm vững những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân.

 
Hiện nay, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh  có 01 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là báo cáo viên cấp thành phố, 12 báo cáo viên cấp thành phố Thủ Đức, huyện, quận và 459 tuyên truyền viên thường xuyên tham gia báo cáo chuyên đề, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân thành phố. 

 
Hội Nông dân thành phố đã phối hợp Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, các lớp tập huấn về kỹ năng công tác nông vận, kiến thức canh tác nông nghiệp, kỹ năng tham mưu xây dựng văn bản cho cán bộ Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở.

 
Kết quả đã tổ chức 94 lớp với 4.190 lượt cán bộ chủ chốt tham dự tập huấn; 10.483 lượt cán bộ, hội viên được tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài ra, cơ sở Hội trực tiếp và phối hợp tổ chức 713 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho 45.778 lượt cán bộ Hội về nghiệp vụ công tác Hội, công tác dân vận, kỹ năng tuyên truyền miệng, tiếp nhận và phản biện thông tin trên mạng xã hội, kỹ năng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kỹ năng báo cáo viên, công tác tuyên giáo, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, công tác cải cách hành chính...

 
Định kỳ cử đội ngũ báo cáo viên của Hội, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo tham gia các lớp tập huấn báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Thủ Đức, quận, huyện ủy tổ chức, các hội nghị báo cáo viên cấp thành phố. Ngoài ra, các cấp Hội cũng trực tiếp tổ chức 575 lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề liên quan đến kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng tiếp nhận, xử lý và phản biện thông tin trên trang mạng xã hội trong tình hình mới; tổ chức hội thi cán bộ Hội giỏi, kể chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... tạo điều kiện để cán bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


Thời gian tới, Hội ND các cấp tiếp tục quan tâm củng cố, rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng từ thành phố đến cơ sở, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng và khả năng tuyên truyền, có uy tín trong nhân dân, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân.
 
Phong Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá