Thứ tư, 17/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hoà Bình: Gắn xây dựng mô hình dân vận khéo với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
16:28 - 05/07/2022
(Cổng ĐT HND)- Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân  tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện trong cơ quan Hội Nông dân  tỉnh và chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tới cơ sở Hội gắn việc thực hiện dân vận khéo với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực  hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội.
Tổng số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gồm 524 mô hình. Trong đó: Lĩnh vực kinh tế: 325 mô hình; Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 175 mô hình; Lĩnh vực An ninh, quốc phòng: 22 mô hình; Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: 02 mô hình. 
 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã vận động được cán bộ, hội viên nông  dân gắn với xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giúp nhau  phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng bản, cơ quan văn  hóa.

 
Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức  chính trị xã hội tỉnh thực hiện các hoạt động giám sát; kiện toàn Ban tiếp công  dân và ban hành quy chế tiếp công dân, định kỳ hàng tháng tổ chức tiếp công  dân tại trụ sở Hội; lãnh đạo Hội hàng tháng tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp  công dân của tỉnh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông  dân, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây  dựng chính quyền năm 2022.

 
Sáu tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giám sát các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó  khăn do đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết số 68/NQ - CP; Quyết định số 33/2021/QĐ - TTg và Nghị quyết số  126/NQ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 68/NQ - CP; Quyết định số 33/2021/QĐ - TTg sửa  đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ; Giám sát việc thực  hiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính sách pháp luật về quản lý  và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ - CP ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều  Nghị định số 35/2015/NĐ - CP. ngày 13/4/2015 của Chính phủ. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về  sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. 
 
  
Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Quyết định số 217,  218 của Bộ Chính trị; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hội  Nông dân đã đứng ra chủ trì phối hợp tổ chức  các cuộc đối thoại giữa chính quyền với người dân để người dân hiểu và chủ động tự giác chấp hành pháp luật  ủng hộ chính quyền địa phương trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng triển  khai xây dựng các công trình cộng đồng.

 
Đồng thời chính quyền và các ban, ngành cũng nắm được những tâm tư, bức xúc của người dân để tìm cách giải quyết những yêu cầu chính đáng một cách kịp thời, tránh để xảy ra bức xúc, khiếu kiện của người dân.

 
Các cấp Hội cũng tích cực phát huy vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong việc tham gia xây dựng các chương trình mục tiêu phát  triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp  ý kiến cho cán bộ, đảng viên; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phản  ánh những khó khăn vướng mắc và những nguyện vọng chính đáng của nông  dân với Đảng, chính quyền. 
 

Các cấp Hội cũng gắn phong trào thi đua dân vận khéo trong tuyên truyền vận động  cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ xây dựng Nhà mái ấm nông dân, kết quả 6  tháng đầu năm Hội Nông dân TP Hoà Bình tổ chức bàn giao 02 Nhà mái ấm  nông dân cho hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi nhà trị giá từ 75  triệu đồng.

 
Công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội nông thôn được  tăng cường đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở các vùng nông thôn, nhất  là vùng đồng bào dân tộc vùng cao; nâng cao cảnh giác cách mạng, làm tốt công  tác xây dựng “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội  phạm và các tệ nạn xã hội. Thành lập mới và tích cực duy trì và nâng cao hiệu  quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT đã góp phần tích cực trong  giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở. 
 
 
Phối hợp tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng ở bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu, Hòa Bình). Ảnh: PA

 

Thu Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá