Thứ năm, 24/05/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội Nông dân thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2017
16:38 - 14/02/2017
Sáng ngày 10-02-2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Các quận, huyện tham gia ký kết

Năm 2016, công tác Hội và phong trào nông dân đạt được kết quả khá toàn diện; công tác tuyên truyền, giáo dục có đổi mới về nội dung, phương thức; công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, chất lượng hoạt động ở cơ sở, chi, tổ hội ngày càng tăng; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân; công tác kiểm tra giám sát được tăng cường góp phần nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân thành phố được tăng cường. Các phong trào thi đua của nông dân ngày càng phát triển đồng đều và có chất lượng; đặc biệt là trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế biển ngày càng ổn định và đi vào chiều sâu; tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội với các sở, ban, ngành đạt được kết quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nông dân.
 

Năm 2017, các cấp Hội thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VII. Tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhất là Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết của HĐND thành phố liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nông dân đô thị, nhằm đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, 3 phong trào trọng tâm của Hội; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 theo chỉ đạo của Trung ương Hội. Tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể sau: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cho 95 % cán bộ, hội viên, nông dân trở lên. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, Hội viên; phấn đấu kết nạp thêm 2.000 hội viên mới và phát thẻ hội viên mới đạt 100%.Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Hội cho 1.300 cán bộ Hội các cấp. Xây dựng 100% cơ sở hội và 100% chi hội đạt khá, vững mạnh, không có chi hội yếu kém. Có 100% chi hội có quỹ hội, bình quân đạt 60.000 đồng/hội viên/năm. Tổ chức dạy nghề cho 1.150 nông dân, trong đó Hội trực tiếp dạy có cấp chứng chỉ cho 150 nông dân và phối hợp với các ngành dạy nghề cho 1.000 nông dân. Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tăng thêm 5 tỷ đồng; mỗi quận, huyện Hội tăng từ 200 triệu đồng trở lên; nợ quá hạn không quá 0,2%. Tham gia vận động 100% hộ nông dân đăng ký và có trên 95% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2017.Vận động 60% hộ nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp và số hộ đăng ký đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp tăng 10% so với năm 2016. Xây dựng 50 mô hình công tác Hội, phong trào nông dân và mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do các cấp HND hướng dẫn tổ chức. Mỗi quận, huyện Hội và cơ sở Hội xây dựng một mô hình tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả. Mỗi cơ sở hội xây dựng mới ít nhất 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường....
 

Tại hội nghị đã tổ chức ký kết thi đua giữa Hội Nông dân các quận, huyện và các Ban, Văn phòng Thành Hội.

Nguồn: Trang thông tin Điện tử Hội Nông dân TP. Đà Nẵng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.540
36.700
Vàng nhẫn
35.970
36.370
Vàng nhẫn
35.970
36.470
Tỷ giá
EUR
26781.1
GBP
30562.52
USD
22810

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT