Thứ năm, 02/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hậu Giang: Nhân rộng cách làm hay trong công tác vận động, xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội
10:13 - 25/02/2019
(Cổng ĐT HND)- Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cấp Hội có nhiều mô hình mới, cách làm hay, trong việc vận động, xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội. 
Đến nay các cấp Hội và 100% chi Hội trong tỉnh có quỹ Hội, bình quân đạt 42.000 đồng/hội viên/năm


Ngay năm đầu nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội ND tỉnh đã hướng dẫn, tập huấn 8/8 đơn vị Hội ND cấp huyện, 76/76 cơ sở và 539/539 chi Hội, đặc biệt là trong khai thác nguồn thu để xây dựng, quản lý tốt và sử dụng quỹ Hội hiệu quả, thực hiện tốt Quy định số 1181 của Trung ương Hội về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng quỹ Hội.
 
 
Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 111.946 hộ có hội viên, đạt 80,12% hộ nông dân. Từ đó, hội phí do hội viên đóng góp được trích để lại, bổ sung nguồn tài chính nhằm chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Hội ND các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên tuyền vận động để khai thác tốt nguồn thu tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội, nhất là cho chi Hội có nguồn kinh phí hoạt động phục vụ cho công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương. Việc vận động hội viên, nông dân, các nhà tài trợ, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và các nguồn hỗ trợ khác để xây dựng quỹ Hội theo chỉ tiêu Trung ương giao đều đạt và vượt chỉ tiêu từng năm và cả nhiệm kỳ 2013-2018. Tổng thu quỹ Hội của tỉnh 5 năm qua hơn 22 tỷ đồng, đến nay các cấp Hội và 100% chi Hội trong tỉnh có quỹ Hội, bình quân đạt 42.000 đồng/hội viên/năm, đạt 140% chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương giao; có hệ thống sổ sách quản lý thu, chi quỹ Hội, báo cáo tài chính và công khai đúng quy định.
 
 
Xây dựng quỹ Hội đối với chi Hội hiệu quả nhất là mô hình Tổ Hội đoàn kết tương trợ đã tạo nguồn để tăng thu cho quỹ Hội. Toàn tỉnh đã xây dựng mới và củng cố 2.055 Tổ Hội đoàn kết tương trợ với 74.236 thành viên, chiếm 80% so với tổ Hội, trong đó có 71.933 thành viên tham gia góp vốn, tỷ lệ tham gia hơn 96%; đã tăng trưởng tổng số vốn huy động hơn 59,16 tỷ đồng, giúp cho gần 35.000 thành viên vay. Điển hình như Tổ Hội đoàn kết tương trợ ấp 4, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ hoạt động rất hiệu quả.
 
 
Đối với các cấp Hội nhận ủy thác cho vay từ Ngân hàng CSXH hướng dẫn hội viên, nông dân sử dụng vốn đúng mục đích, được trích phí uỷ thác với số dư nợ hơn 780 tỷ đồng và phí từ Quỹ HTND được trích theo quy định với dư nợ hiện nay nguồn địa phương 18 tỷ đồng và nhận ủy thác từ Trung ương hơn 10 tỷ đồng; thu từ dịch vụ với các doanh nghiệp và vận động doanh nghiệp, cá nhân đóng góp cho quỹ Hội.
 
 
Bộ máy quản lý Quỹ hoạt động kiêm nhiệm, báo cáo đầy đủ kịp thời công khai minh bạch; đồng thời định kỳ đưa vào báo cáo chung công tác Hội và phong trào nông dân của từng cấp Hội theo quy định. Công tác quản lý quỹ Hội của các cấp Hội và chi Hội từng bước đi vào nề nếp; các cấp Hội có bộ máy quản lý hiệu quả; mở hệ thống sổ sách quản lý; chứng từ thu, chi rõ ràng.
 
 
Công tác kiểm tra việc thu chi quỹ, phí đối với các cấp Hội thực hiện thường xuyên, đa số đạt yêu cầu. Cấp cơ sở Hội vận động và trích một phần kinh phí từ quỹ Hội để tự trang bị máy vi tính. Hiện nay có 76/76 cơ sở Hội có laptop hoặc máy tính để phục vụ công tác Hội và quản lý quỹ Hội.
 
 
Tới đây, các cấp Hội tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của doanh nghiệp về nguồn lực để xây dựng quỹ Hội; nâng chất lượng hoạt động của Tổ Hội Đoàn kết tương trợ để tạo nguồn thu quỹ Hội cho chi Hội. Thực hiện tốt công tác tổng kết, khen thưởng kịp thời; sử dụng quỹ Hội tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hay, làm ăn hiệu quả, để áp dụng vào phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương.

Nguyễn Trung
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
49.260
49.640
Vàng nhẫn
49.020
49.570
Vàng nhẫn
49.020
49.670
Tỷ giá