Thứ bảy, 11/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Thái Bình: Chung sức cùng nông dân phát triển kinh tế
08:40 - 28/02/2019
(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở tỉnh luôn được các cấp Hội quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các phong trào thi đua, đã và đang đem lại hiệu quả tích cực và đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Nhờ sự tích cực của các cấp Hội, phong trào chung sức xây dựng NTM tại địa phương đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được phát triển, toàn tỉnh có 1.777 chi Hội tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký chiếm 100% tổng số chi Hội; với 256.218 hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp qua bình xét có 194.411 số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp đạt 76% so với tỷ lệ đăng ký.


Bên cạnh đó, các cơ sở Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đầu tư, vốn cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, chuyển đổi vùng đất úng, trũng kém hiệu quả sang chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao, nhờ những giải pháp cụ thể như: Chương trình nuôi gà an toàn sinh học, trồng thâm canh cây ăn quả các loại bằng giống mới cho năng suất, hiệu quả cao.


Các cấp Hội tổ chức 372 cuộc hội thảo, tham quan học tập mô hình cho 29.068 lượt hội viên, nông dân... Phong trào đã có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao tỷ trọng sản phẩm hàng hoá trong chuỗi giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.


Từ phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương, vượt khó vươn lên, nhiều hội viên, nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, giải quyết được việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh còn trực tiếp tặng 20 suất quà cho hội viên, nông dân nghèo ở 02 huyện Thái Thụy và Quỳnh Phụ với trị giá là 300.000 đồng/1 suất. Ban thường vụ Hội ND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Hoàng Hà trao 100 suất quà cho hội viên, nông dân nghèo và gia đình chính sách; phối hợp với công ty phân bón Toan Vân trao tặng 30 suất quà cho hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên, nông dân  Đào Thị Sim ở xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng.


Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn đời sống một cách thiết thực, hiệu quả. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội các cấp đã được nâng lên; sự phối hợp của Hội với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp được tăng cường; vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị được  khẳng định; “Liên kết 4 nhà” được phát huy trong hỗ trợ, giúp đỡ bà con nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.


Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội và hội viên, nông dân hưởng ứng tích cực. Các cấp Hội đã tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của hội viên, nông dân, phổ biến các cơ chế chính sách của tỉnh, vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp vốn đối ứng, ngày công hiến đất làm đường giao thông nông thôn và nội đồng theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh.


Kết quả, hội viên, nông dân đã đóng góp 91.139 triệu đồng, 225.888 ngày công lao động, làm mới, sửa chữa 1.861 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; 625 công trình được xây dựng mới, hiến đất xây dựng công trình công cộng 96.804 m2 đất góp phần thực hiện Nghị quyết 02 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.


Đồng thời, các cấp Hội còn phát động hội viên, nông dân đăng ký xây dựng “Gia đình văn hoá", xây dựng làng, xã văn hoá, “Chi Hội không có người sinh con thứ 3 trở lên”. Kết quả, 100% chi Hội tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký gia đình văn hoá với 287.558 hội viên, nông dân đăng ký chiếm tỷ lệ 93% so với tổng số hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.


Việc thực hiện xây dựng làng, xã văn hoá, Hội tổ chức cho hội viên đăng ký cam kết thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống mới trên địa bàn tỉnh; phát động, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới tích cực đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, Hội đã phối hợp với ngành y tế, công an, giao thông  tổ chức tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, tội phạm ma túy, giao thông... được 404 lớp cho 43.670 lượt người dự.


Tỉnh Hội còn chỉ đạo Hội cơ sở thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh khoá VIII về công tác tuyên truyền, vận động Hội ND các cấp trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết về nâng cao vai trò của Hội tham gia phát triển kinh tế; Nghị quyết về đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.


Tới đây, Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của tỉnh về phát triển nông nghiệp gắn với phong trào thi đua SXKD giỏi; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng mô hình điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân.
 
Thanh Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
50.250
50.700
Vàng nhẫn
50.000
50.550
Vàng nhẫn
50.000
50.650
Tỷ giá