Thứ ba, 14/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Tây Ninh: Nâng cao chất lượng hội viên
16:18 - 07/03/2019
(Cổng ĐT HND)- Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã phát triển 10.523 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh hiện nay là 103.645 hội viên, đạt tỉ lệ 76% hộ nông dân có hội viên nông dân, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. 
Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý (trái) thăm mô hình nuôi cá lóc của nông dân ở xã Ninh Phước (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).


Toàn tỉnh hiện có 103.645, trong đó có 3.816 hội viên là đảng viên. Để nâng cao chất lượng hội viên, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tiến hành điều tra khảo sát, nắm tình hình tổ chức cơ sở Hội, tập trung vào những cơ sở yếu kém, có tỷ lệ hội viên ảo hoặc có đông hội viên nhưng công tác quản lý hội viên lỏng lẻo, chất lượng sinh hoạt không đều và hoạt động yếu.


Sau rà soát, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 238-KH/HNDT về việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội, chi, tổ Hội giai đoạn năm 2013 - 2018.

 
Qua đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định những nội dung chủ yếu là phải củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp trong toàn tỉnh, trong đó đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng hội viên.

 
Trong 2 năm 2014, 2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 61KH/HNDT, ngày 10/4/2014 về việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội và hội viên nông dân (Đã định hướng nội dung cơ bản cho một buổi sinh hoạt của chi, tổ Hội; đồng thời chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp hội viên mới; không chạy theo số lượng, cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp).

 
Tuy nhiên, qua 2 năm thực hiện, chế độ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ở một số cơ sở Hội chưa đảm bảo Điều lệ quy định; việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội chất lượng còn hạn chế, nội dung đơn điệu;trình độ, kiến thức, năng lực của cán bộ Hội quản lý bị động, lúng túng trong xử lý các tình huống phát sinh; tình hình hội viên thiếu ổn định (đi làm ăn xa, vắng mặt nhiều); việc xây dựng kế hoạch, báo cáo cũng như việc cập nhật các loại sổ sách, biểu mẫu, việc quản lý hồ sơ lưu trữ, các loại biểu mẫu còn nhiều bất cập, ở mỗi nơi thực hiện khác nhau.

 
Vì vậy, năm 2016 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 41-HD/HNDT, ngày 12/5/2016 về Hướng dẫn việc rà soát, sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ sổ sách; thực hiện các văn bản theo biểu mẫu và xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt ở cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

 
Để công tác phát triển hội viên đạt kết quả, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển hội viên trong nhiệm kỳ. Hàng năm giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển hội viên cho các huyện, thành phố với mục tiêu là phát triển hội viên phải đạt từ 80%  so với số hộ nông nghiệp trở lên.

 
Thông qua công tác tuyên truyền Điều lệ Hội, giải thích quyền và nghĩa vụ của hội viên, chú ý phát triển hội viên trong các làng nghề.
 

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã phát triển 10.523 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh hiện nay là 103.645 hội viên, đạt tỉ lệ 76% hộ nông dân có hội viên nông dân, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

 
Công tác phát và quản lý thẻ hội viên được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Trung ương Hội theo hướng phát triển đến đâu, phát thẻ đến đó. Đến nay, đã phát thẻ cho 103.645 hội viên, đạt 100%.

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo việc nâng cao chất lượng cơ sở Hội và hội viên. Trong đó chỉ đạo lãnh đạo các cấp Hội thường xuyên tham gia sinh hoạt chi, tổ Hội; xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, phối hợp tổ chức các dịch vụ về vốn, vật tư nông nghiệp, khoa học kỷ thuật ... để hỗ trợ nông dân.
 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch cử cán bộ Hội tham dự các buổi sinh hoạt tổ Hội định kỳ hàng tháng. Thông qua đó, tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên nông dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh hoạt theo chi, tổ Hội nghề nghiệp, các tổ hợp tác, câu lạc bộ phù hợp mô hình tổ chức sản xuất.

 
Đặc biệt là Ban Thường Vụ Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ ban hành chỉ thị 14-CT/TUngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Qua triển khai thực hiện, đã có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục được tình trạng hội viên “ảo”, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở, cũng như cán bộ, đảng viên đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức Hội.

 
Sau khi rà soát chất lượng hội viên, Hội đã mạnh dạn đưa ra khỏi danh sách 62.778 hội viên do không sinh hoạt, chuyển đi nơi khác hoặc làm công nhân...

 
Hội ND tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ Hội (thời gian 1 tháng). Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp tập huấn cho cán bộ Hội.

 
Hội đã trực tiếp mở 105 lớp với 6.071 học viên tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; phối hợp với các ban, ngành mở 15 lớp với 959 học viên tham dự; đưa đi đào tạo 70 cán bộ Hội, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, BCH Hội Nông dân các cấp đã kịp thời kiện toàn, bổ sung đủ số lượng theo qui định.

 
Để nâng cao trình độ nhận thức về khoa học kỹ thuật, thực hiện tri thức hoá nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp và ngành Nông nghiệp, ngành Lao động - Thương binh và xã hội ... tổ chức hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân.

 
Cụ thể, đã phối hợp với ngành Lao động,Thương binh và Xã hội tuyên truyền về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn như: In 04 phụ trương trên Báo Tây Ninh với nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; in và cấp phát 25.450 cuốn cẩm nang cho nông dân học nghề;  tổ chức dạy cấp chứng chỉ nghề cho 17.176 hội viên nông dân với các nghề như: trồng gừng, nuôi bò sinh sản, nuôi gà thả vườn, sản xuất, bảo quản và chế biến rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGap, trồng rau an toàn, học lái xe ô tô bằng B2; hỗ trợ vốn và giới thiệu việc làm được cho 4.623 người.

 
Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 90 lớp tập huấn công tác khuyến nông với nội dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy về nông nghiệp, những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.800 hội viên, nông dân.

 
Hàng năm, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành khuyến nông, bảo vệ thực vật, các công ty, doanh nghiệp tổ chức hội thảo, tập huấn khuyến nông, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 134.542 lượt hội viên, nông dân dự về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng giống mới chất lượng, năng suất cao, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình điểm trình diễn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn VietGap…

 
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các hoạt động và chuyển giao các mô hình tiến bộ khoa học công nghệ cho nông dân như: Tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh (trong nhiệm kỳ đã tham gia 171 đề tài, đạt giải 39 đề tài).
 

Những đề tài, sáng kiến của nông dân đã góp phần ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất như máy xạ hàng vùng bưng, máy phóng lúa gặt đập liên hợp, máy trộn và sấy muối ớt, máy bón phân định lượng, mô hình trồng rau thơm xen rau rừng có lưới che, mô hình nuôi dơi lấy phân ...

 
Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Thường Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã khắc phục tình trạng hội viên ảo,việc phát triển hội viên đạt kế hoạch đề ra. Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức được nhiều chương trình để nâng cao nhận thức về khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý sản xuất... cho nông dân.

Ngọc Toàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
50.170
50.530
Vàng nhẫn
49.850
50.400
Vàng nhẫn
49.850
50.500
Tỷ giá