Thứ bảy, 05/12/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hải Phòng: Tập trung đào tạo chất lượng cán bộ Hội các cấp
16:44 - 07/03/2019
(Cổng ĐT HND)- Công tác cán bộ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Hội. Thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp có tâm, có năng lực và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao vai trò của các cấp Hội Nông dân.
Hải Phòng nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên thông qua các cuộc thi sân khấu hóa


Qua 5 năm, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy về công tác cán bộ. Các quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn.
 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chú trọng tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở, cán bộ trẻ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ.

 
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố đã cử 80 đồng chí cán bộ chủ chốt cơ sở Hội, cán bộ chuyên trách quận, huyện và thành phố tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do Trung ương Hội tổ chức; phối hợp tổ chức 8 lớp với 2.052 lượt cán bộ Hội tham gia học tập.


Hội Nông dân các quận, huyện phối hợp với các trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp mở 110 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, chi Hội trưởng, chi Hội phó.


Đội ngũ cán bộ Hội các cấp qua đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện đã được nâng lên đáng kể, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở Hội.


Đa số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy tốt, nhiều đồng chí được hội viên tín nhiệm và đã được bổ nhiệm, phân công giữ các chức danh lãnh đạo quan trọng ở một số cơ quan tham mưu của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội địa phương.


Kịp thời củng cố đội ngũ ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các cấp, đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực.


Tại Hội Nông dân các huyện, quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong tổng số 63 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, có 17 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 46 đồng chí có trình độ đại học hoặc tương đương.


Đội ngũ ủy viên Ban Chấp hành các cấp Hội đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, nhiệt tình; cán bộ từng bước được trẻ hóa, nhất là cấp cơ sở (hiện nay có đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở là nữ 25 tuổi); từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Một số cán bộ Hội là lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và Hợp tác xã có tầm nhìn chiến lược, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tổ chức sản xuất, kinh doanh phát triển nông nghiệp công nghệ cao có hiệu quả; góp phần tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp.


Đội ngũ cán bộ Hội các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái hiện đại, an toàn, hội nhập quốc tế sâu rộng.


Cơ cấu về độ tuổi, giới tính, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn. Đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện trình độ, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ ở các cấp Hội Nông dân thành phố Hải Phòng vẫn còn không ít những khó khăn thách thức:Năng lực của đội ngũ cán bộ Hội chưa đồng đều, có mặt vẫn còn hạn chế.


Một số cán bộ còn thiếu tính chuyên nghiệp, trách nhiệm chưa cao; có biểu hiện chọn việc, ngại khó. Khả năng ngoại ngữ; kỹ năng tiếp cận, tự nghiên cứu, tổng hợp thông tin, kiến thức mới, nhất là về nông nghiệp công nghệ cao, về thị trường nông sản trong môi trường hội nhập quốc tế sâu rộng ... ở một số cán bộ Hội còn hạn chế.


Công tác quy hoạch cán bộ còn thiếu tính đồng bộ giữa cấp ủy ở một số địa phương với hệ thống Hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp đã đổi mới nhưng có nơi chưa đạt kết quả cao; nhiều nội dung chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn...

 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội Nông dân các cấp trong giai đoạn mới, xuất phát từ thực tế công tác Hội và phong trào nông dân Hải Phòng, Hội ND Hải Phòng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ Hội các cấp từ nay đến năm 2023.

Minh Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá