Thứ tư, 05/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hải Phòng: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội
17:11 - 12/04/2019
(Cổng ĐT HND)- Xác định công tác cán bộ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Hội. Nhiều năm qua, Hội ND Hải Phòng đã không ngừng xây dựng  xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp có tâm, có năng lực và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Cán bộ Hội ND Hải Phòng thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ


Bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Ðảng, công tác cán bộ Hội Nông dân các cấp thành phố Hải Phòng đã ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy về công tác cán bộ. Các quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn.


Công tác quy hoạch cán bộ nói chung được thực hiện nghiêm túc, xác định rõ tiêu chuẩn để rà soát đưa vào quy hoạch cho từng chức danh cán bộ trên tinh thần vừa động, vừa mở.


Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chú trọng tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở, cán bộ trẻ.Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố đã cử 80 đồng chí cán bộ chủ chốt cơ sở Hội, cán bộ chuyên trách quận, huyện và thành phố tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do Trung ương Hội tổ chức; phối hợp tổ chức 8 lớp với 2.052 lượt cán bộ Hội tham gia học tập.


Hội Nông dân các quận, huyện phối hợp với các trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp mở 110 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, chi Hội trưởng, chi Hội phó. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp qua đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện đã được nâng lên đáng kể, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở Hội.
Đa số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy tốt, nhiều đồng chí được hội viên tín nhiệm và đã được bổ nhiệm, phân công giữ các chức danh lãnh đạo quan trọng ở một số cơ quan tham mưu của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội địa phương.


Kịp thời củng cố đội ngũ ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các cấp, đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực. Tại Hội Nông dân các huyện, quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong tổng số 63 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, có 17 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 46 đồng chí có trình độ đại học hoặc tương đương.


Đội ngũ ủy viên Ban Chấp hành các cấp Hội đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, nhiệt tình; cán bộ từng bước được trẻ hóa, nhất là cấp cơ sở (hiện nay có đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở là nữ 25 tuổi); từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Một số cán bộ Hội là lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và Hợp tác xã có tầm nhìn chiến lược, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tổ chức sản xuất, kinh doanh phát triển nông nghiệp công nghệ cao có hiệu quả; góp phần tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp.


Đội ngũ cán bộ Hội các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái hiện đại, an toàn, hội nhập quốc tế sâu rộng. Cơ cấu về độ tuổi, giới tính, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn. Đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện trình độ, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Vừa qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã kịp thời tinh giản biên chế, rút gọn bộ máy tổ chức giảm từ 7 xuống còn 4 đầu mối các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.


 Là đơn vị đầu tiên trong hệ thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng quyết tâm khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ; phân công cán bộ đúng người, đúng việc, phù hợp vị trí việc làm, nhằm phát huy khả năng chuyên môn, sở trường của cán bộ Hội.


Thời gian tới, Hội ND Hải Phòng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đánh giá và quản lý cán bộ. Tập trung xây dựng quy trình đánh giá, coi trọng phương pháp đánh giá dựa vào tập thể, cấp trên quản lý, cơ quan tổ chức đánh giá và nhấn mạnh khâu cán bộ tự đánh giá. Thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ ở các cấp, dựa vào tiêu chuẩn cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.


Xây dựng quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ chính xác, đồng bộ, có tính khả thi, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo từng chức danh và cán bộ dự nguồn, định kỳ hàng năm rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch cán bộ, đưa ra ngoài quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, có khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Huy Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
57.900
59.100
Vàng nhẫn
55.050
56.050
Vàng nhẫn
55.050
56.150
Tỷ giá