Thứ tư, 14/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND xã Hoàng Tung (Cao Bằng): Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm
11:58 - 28/10/2019
(Cổng ĐT HND) - Những năm qua, Hội ND xã Hoàng Tung- huyện Hòa An đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo góp phần xây dựng NTM ở địa phương.
Hội viên nông dân xã Hoàng Tung bê tông hóa đường giao thông nông thôn

 
Với 809 hội viên, nông dân sinh hoạt tại 14 chi Hội, Hội ND xã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các hoạt động, nâng cao nhận thức vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hội ND xã đã cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, phối hợp với các ban ngành liên quan giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

 
Cụ thể: Hội đã tuyên truyền, vận động 244/807 hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (kết quả, có 10 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 17 hộ đạt cấp huyện và 217 hộ đạt cấp xã); ký hợp đồng ủy thác cho vay vốn, thực hiện chính sách tín dụng với ngân hàng CSXH, ngân hàng NN & PTNT với dư nợ đạt gần 17 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

 
Chương trình xây dựng NTM đã tạo sức lan tỏa lớn tới các hội viên, nông dân, từ đó phát huy nội lực sức dân để xây dựng NTM. Tại địa phương xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tự nguyện hiến đất làm đường như: Gia đình hội viên, nông dân Nông Thị Mị ở xóm Làng Đền hiến 500m2; hội viên, nông dân Lương Tiến Minh ở xóm Khau Luông hiến 400m2. Trong đó, hội viên Lăng Triệu Điểm ở xóm Làng Đền là một trong những hộ hiến nhiều đất nhất với 700m2 làm đường giao thông nông thôn.

 
Từ năm 2018 đến nay, hội viên, nông dân xã đã hiến 1.500m2 đất, đóng góp 140 triệu đồng; góp 2.500.000 ngày công sửa chữa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm mới 1.400m đường giao thông nông thôn… Nhờ đó, việc thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt kết quả khả quan, trong đó: Đường giao thông liên xã, đường trục xã bê tông hóa 16,8/16,8km, đạt 100%; đường trục thôn, xóm, đường liên xóm được bê tông hóa 13.16/18.57km, đạt 70,86%; đường ngõ xóm phần lớn đã được bê tông hóa không lầy lội vào mùa mưa với 11.46/15.09km, đạt 75,94%; đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện với 12/14km, đạt 85,7%.

 
Bên cạnh đó, Hội ND xã cũng thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, tuân thủ quy định pháp luật; vận động 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm tổ chức bình xét có 806/ 855 hộ đạt (94,27%); khu dân cư văn hóa 10/14 xóm đạt 71,4%; con em hội viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động văn hóa tại cơ sở…

 
Sau 09 năm nỗ lực xây dựng NTM trên địa bàn xã đã cho kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 16/19 tiêu chí NTM đã hoàn thành, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm (năm 2018); phấn đấu năm 2019 đạt 33 triệu đồng/người/năm; 100% nhà văn hóa được nâng cấp; 14/14 xóm có điện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 145 hộ (năm 2016) còn 62 hộ.

 
Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của hội viên, nông dân trên địa bàn, hy vọng xã Hoàng Tung sẽ đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.
Lê Thị Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá