Thứ sáu, 14/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hà Giang: Phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới
16:02 - 30/03/2020
(Cổng ĐT HND)- Những năm qua, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hội viên, nông dân. Nhờ đó, đến nay tỉnh có 38/195 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã nào đạt dưới 7 tiêu chí. 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của Hội.


Có được kết quả đó là nhờ Hội ND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức cho trên 114 nghìn hội viên, nông dân phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
 
 
Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung tuyên truyền để nông dân thấy được vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch; trong tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn; trong đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; trong xây dựng và giữ gìn đời sống văn hóa xã hội; bảo vệ môi trường ở nông thôn.
 
 
Kết quả, trong 10 năm qua các cấp Hội đã tổ chức 18.785 buổi tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới cho trên 1.026.568 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Các cấp Hội đã thực hiện nghiêm qui chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nông dân tham gia giám sát và tham mưu đóng góp ý kiến xây dựng nông thôn mới.
 
 
Cụ thể: Hưởng ứng ra quân xây dựng nông thôn mới được 4.468 cuộc với 526.758 hội viên, nông dân tham gia; hiến 1.650.442 m2 đất mở đường và xây dựng các công trình phúc lợi; ủng hộ, đóng góp 52 tỷ 760 triệu đồng; vận động nông dân đóng góp 1.951.231 ngày công lao động; mở mới, sửa chữa, đổ bê tông 3.130.193 m đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp, nạo vét 408.295.445 m kênh mương.
 
 
Cán bộ, hội viên, nông dân còn thực hiện bó, láng nền 21.283 nhà; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn 97 nhà văn hóa; xây dựng 16.513 nhà tắm, 26.691 nhà vệ sinh, 28.482 bể nước sạch; di dời 35.549 chuồng trại gia súc ra xa nhà ở.
 
 
Các cấp Hội đã xây dựng 14.611 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"; 2.096 mô hình phát triển kinh tế; vận động mỗi hộ gia đình nông dân là một mô hình kinh tế hộ được 9.244 hộ; đào 380 hố trồng 380 cây xanh. Có 31.427 hộ hội viên, nông dân đăng ký thực hiện mục tiêu về xây dựng nông thôn mới; xây dựng mỗi cơ sở Hội hàng năm một mô hình bảo vệ môi trường và một mô hình tự quản về an ninh trật tự.
 
 
Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động giúp nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho nông dân, tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phối hợp tổ chức 56 lớp tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xã hội; phòng, chống tội phạm, ma túy; phòng chống HIV/AIDS và chống phân biệt kỳ thị đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng nông thôn mới... cho 4.032 cán bộ, hội viên nông dân. Phát động thi đua đăng ký xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, kết quả có hơn 90.000 hộ nông dân đăng ký, hàng năm gần 80% hộ nông dân đạt gia đình văn hóa.
 
 
Bên cạnh đó, Hội tăng cường vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động nông dân tích cực tham gia tổ chức lại sản xuất ở nông thôn. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của Hội, là nhân tố điển hình góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở nông thôn. Số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hàng năm tăng lên, đến nay đạt trên 12.500 hộ.
 
 
Hàng năm, các cấp Hội phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho hội viên, nông dân. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập người dân, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,73%.
 
 
Hội còn đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đào tạo nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
 
 
Các cấp Hội tích cực hỗ trợ nông dân về vốn sản xuất, đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ HTND. Đến nay, toàn tỉnh có trên 26,300 tỷ đồng cho trên 1.200 hộ nông dân vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; phối hợp với ngân hàng duy trì việc tín chấp cho nông dân vay vốn, đến nay dư nợ nguồn ủy thác các ngân hàng đạt gần 1.000 tỷ đồng thông qua trên 700 Tổ Vay vốn cho gần 20.000 hộ vay. Qua đó giúp cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.
 
 
Thời gian tới, Hội ND tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, xây dựng mô hình điểm, nhân rộng các mô hình, các điển hình trong các lĩnh vực; kịp thời phát hiện những nhân tố mới, cách làm mới để tuyên truyền phổ biến và nhân rộng; tiếp tục tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể đặc biệt là đối với các Tổ hợp tác, Hợp tác xã theo hướng tập trung phát triển các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất, sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm được đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.
 

Thái Nguyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.080
57.120
Vàng nhẫn
52.200
54.000
Vàng nhẫn
52.200
54.100
Tỷ giá