Thứ tư, 20/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Ninh Bình: Góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp
16:34 - 29/06/2020
(Cổng ĐT HND) - Ban Thường vụ Hội ND tỉnh vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp.
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu làm rõ sự cần thiết, phù hợp của dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp với chủ trương, đường lối của Đảng và thực tiễn tại Ninh Bình, dự báo tác động của chủ trương, chính sách đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các ý kiến đánh giá việc ban hành dự thảo Nghị định là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thông qua mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa gắn với thị trường; tháo gỡ những khó khăn, bất cập trên thực tế và tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Nhiều đại biểu phản biện trực tiếp vào một số Điều khoản cụ thể tại Nghị định như: Vấn đề giải thích từ ngữ (Điều 3); thời hạn sử dụng của các thửa đất dự kiến cho thuê, liên kết, hợp tác, góp vốn để tập trung, tích tụ đất nông nghiệp (khoản 1 Điều 9); vấn đề giải quyết trường hợp người sử dụng đất không đồng ý sau khi được vận động giao kết hợp đồng (Điều 19); tổ chức thực hiện một số phương án dồn diền đổi thửa (Khoản 3, Điều 16); về diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang; giải quyết việc làm cho nông dân sau khi thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội ND trong thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp …
 
Cũng tại hội nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh đã trình bày quan điểm của ngành trong việc tham mưu cho Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định, đồng thời trao đổi, giải trình và tiếp thu các ý kiến phản biện của cán bộ, hội viên, nông dân.
 
Sau hội nghị, Hội ND tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân liên quan tới dự thảo Nghị định để gửi các ban, ngành chức năng; góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.  
 

Phạm Hường -Hội ND tỉnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá