Thứ năm, 04/03/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận): Sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới
22:42 - 30/09/2018
(Cổng ĐT HND)- Những năm qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội ND huyện chú trọng và triển khai sâu rộng. Phát huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thành công các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Hội viên, nông dân trong tỉnh luôn phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Đặc biệt, phát huy phong tràoNông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 10.157 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào còn tạo nhiều nguồn lực để giúp đỡ hội viên, nông dân, như vận động các hộ khá, giàu hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, tạo thêm việc làm cho hơn 48.253 lượt lao động, giúp đỡ số tiền 5,273 tỷ đồng và hơn 51.944 ngày công lao động.
Ngoài ra, Hội ND huyện còn phối hợp với các Trung tâm dạy nghề vận động, tuyên truyền, làm hồ sơ tuyển sinh cho nông dân, mở 225 lớp cho 6.470 lao động, chủ yếu là các lớp sản xuất, chăn nuôi..


Những kết quả trên đã từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân toàn huyện.


Từ những kết quả đạt được của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần giảm hộ nghèo từ 8,01% cuối năm 2012 đến cuối năm 2017 giảm còn 5,2%, tạo điều kiện sinh hoạt và y tế tốt tại địa bàn, nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nông dân.


Có được kết quả trên, là nhờ sự tích cực của Hội ND xã trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phấn đấu thi đua sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt các nội dung tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí cần người dân thực hiện như: Môi trường, thu nhập, giao thông, thủy lợi, hộ nghèo.


Từ năm 2013 đến nay, Hội ND huyện đã triển khai sâu rộng các chương trình, phong trào, hoạt động đến từng hội viên, nông dân. Với phương châm phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết cộng đồng dân cư, vận động nông dân thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội ND huyện thường xuyên tuyên truyền phổ biến các mô hình, cách làm hay của các xã, thị trấn thông qua các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, tham quan…


Nhờ đó, có nhiều hộ hội viên tự nguyện hiến đất, hiến ngày công để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng. Trong nhiệm kỳ (2013-2018), hội viên, nông dân đã đóng góp hơn 48,4 tỷ đồng, 25.657 ngày công lao động, sửa chữa và làm mới hơn 373,9 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa, nạo vét hơn 1.854,5 km kênh mương nội đồng, sửa chữa và làm mới 29 cầu, cống và các công trình khác…hiến trên 116.479 m2 đất để xây dựng đường giao thông thôn, xóm.


Bên cạnh đó, phong trào ánh sáng nông thôn được các cấp Hội quan tâm triển khai ở nhiều xã, thị trấn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Hội đã vận động tiền trong cán bộ, hội viên, nông dân xây, sửa 11 căn nhà tình thương cho hội viên nông dân nghèo, trị giá 165 triệu đồng.
Ngoài ra, các cấp Hội còn hướng dẫn xây dựng 26 mô hình tổ hợp tác kinh tế với 529 hộ nông dân tham gia; thành lập 4 HTX nông nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm trái thanh long với các doanh nghiệp, có diện tích 110 ha; đồng thời xây dựng 56 tổ nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, với 646 thành viên tham gia.


Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể  tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Nhờ đó, hàng năm có hơn 27.000 hộ đạt danh hiệu Gia đình nông dân văn hóa”.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục triển khai tốt chương trình xây dựng nông thôn mới bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; chương trình công tác, chỉ tiêu thi đua, các phong trào nông dân gắn với nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thường xuyên nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay trong các cấp Hội. 
 
Thúy Ngà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá