Thứ sáu, 16/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Bắc Cạn: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới
15:08 - 02/05/2019
(Cổng ĐT HND) -Những năm qua, từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến với nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình, nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương


Từ năm (2009-2019), các cấp Hội vận động được 79.103 lượt hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 29.689 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.


Phong trào đã khích lệ, động viên bà con nông dân vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững; đổi mới cách nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai đầu tư sản xuất.
 

Phong trào đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế trang trại, gia trại ở nông thôn, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Mô hình trồng cam, quýt tại các xã: Quang Thuận, Dương Phong (huyện Bạch Thông); trồng hồng không hạt tại các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể; trồng dong riềng tại các huyện: Na Rì, Ba Bể; trồng mía tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới.


Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác liên kết sản xuất,chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình chăn nuôi, dịch vụ tổng  hợp của hộ ông Hà Văn Mạn ở xã Quân Bình và hộ ông Nông Đức Khí xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn; mô hình trồng cam quýt của hộ ông Lưu Chấn Thụ, ông Cao Xuân Lãng, bà Nông Thị Vì ở xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông; mô hình trồng trọt, chăn nuôi của hộ ông Nông Công Pảo ở xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.
 

Đặc biệt, có những hộ thoát nghèo trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi như hộ: Bà Lý Thị Anh, ông Hoàng Đức Mạnh xã Thượng Giáo, bà Nguyễn Thị Huyền ở xã Bành Trạch, huyện Ba Bể. Qua các mô hình điển hình, có 5 hội viên nông dân được tôn vinh là "Nông dân Việt Nam xuất sắc".


Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân còn được phát huy tích cực.


Hội đã vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", vận động tương trợ bằng tiền, ngày công lao động, cây, con giống, phân bónvới số tiền gần 2,8 tỷ đồng, 175.864 ngày công lao động, 14.436 cây giống, 961 con giống, 88,037 tấn gạo, 127,292 tấn phân bón các loại, 39.462 vác củi, giúp 4.636 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

 
Đồng thời, Hội ND tỉnh phối hợp với Viettel Bắc Kạn tổ chức trao 171 con bò giống cho các hộ nghèo tại các huyện: Ba Bể và Pác Nặm.


Từ những hoạt động trên, các cấp Hội đã phối hợp với địa phương giúp đỡ được 9.113 hộ hội viên, nông dân thoát nghèo. Tổng số hộ hội viên, nông dân nghèo hiện nay còn 13.917 hộ (theo chuẩn mới) chiếm 27,9% so với tổng số hội viên trên địa bàn.

 
Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền về 19 tiêu chí nông thôn mới để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của nông dân trong việc tham gia thực hiện.


Các cấp Hội đã tổ chức 1.348 buổi tuyên truyền cho 23.066 lượt hội viên, nông dân; vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất, đóng góp tiền, vật tư và ngày công lao động để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng phòng học, nhà văn hóa.

 
 Kết quả, Hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp 7.850 triệu đồng, 511.237 công lao động, tham gia sửa chữa và làm mới 5.009 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa và kiên cố hoá 963 km kênh mương nội đồng; sửa chữa, làm mới 3.038 phòng học, trạm y tế. Hội viên, nông dân hiến 117.294 m2 đất, 1.883 m3 cát, 626 m3 sỏi để làm đường liên thôn và các công trình phúc lợi.

 
Các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Kết quả, có 400.870 lượt hộ đăng ký, có 356.608 lượt hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
 

Bình quân mỗi năm có 40.087 hộ đăng ký phấn đấu, có 35.660 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thông qua phong trào, hội viên, nông dân thấy rõ được quyền lợi và nghĩa vụ, từ đó chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực của cộng đồng dân cư nông thôn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Hội NDVN.
 

Đồng thời, Hội ND tỉnh còn chỉ đạo Hội ND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn; tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng bể Biogas, sử dụng các chế phẩm vi sinh trong sản xuất.

 
Địa phương đã xây dựng mô hình bảo vệ môi trường như: Lò đốt rác mini, hố thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng 738 mô hình "Sạch nhà, tốt ruộng".


Từ phong trào, hội viên, nông dân đã tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, phát huy nội lực qua đó đã góp phần đưa 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới.  


Nhìn chung, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng của Hội ND tỉnh đã được góp phần xây dựng và phát triển các mô hình làm ăn có hiệu quả, cải thiện nâng cao đời sống hộ nông dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 

Văn Hòe
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá