Thứ năm, 24/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
An Giang: Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi góp phần xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn
17:04 - 22/08/2019
(Cổng ĐT HND)- Bốn năm qua (2016 – 2019), phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình làm ăn có hiệu quả. 
Ảnh minh họaQua kết quả xét chọn cho thấy, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp đã thay đổi đáng kể, tỉ lệ nông dân giỏi về các mô hình kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, các ngành nghề mới đã xuất hiện khá nhiều ở nông thôn, cụ thể như: Mô hình độc canh lúa, đa số đều có áp dụng 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm.
 
 
Điểm đặc biệt là các mô hình ngoài lúa tăng một cách đáng kể như: Nông dân giỏi ngành nghề xây dựng nông thôn mới chiếm tỷ lệ 1,72%, lúa khác chiếm 9,83%, xây dựng nông thôn mới chiếm 1,72%... Ngoài ra, các ngành nghề khác như trồng màu, vườn, chăn nuôi, thuỷ sản, đều tăng, cụ thể: Màu 9,22%; vườn 7,93%, chăn nuôi 6,98%; đa canh 0,6%; thủy sản 0,91%; bè 0,16%; trang trại 0,11%...
 
 
Từ phong trào, xuất hiện gương nông dân giỏi tiêu biểu tại khắp các nơi trong tỉnh, góp phần tạo ra giá trị sản phẩm nông nghiệp lớn, giải quyết công ăn việc làm đáng kể cho người lao động và xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, góp phần quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn An Giang.
 
 
Hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh đã đóng góp xây dựng nông thôn trị giá 64.089.222 đồng và 403.084 ngày công lao động; hướng dẫn giúp đỡ cho 315.053 lượt hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hằng năm đều tăng cụ thể qua các kỳ Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi như: Năm 2010 có 61.481 nông dân giỏi; năm 2012 có 68.807 nông dân giỏi; năm 2014 có 83.337 nông dân giỏi; năm 2016 có 85.281 nông dân giỏi; năm 2019 có 82.386 nông dân giỏi (giảm 2.895 so với Đại hội trước nhưng chất lượng nông dân giỏi được nâng lên thể hiện qua tổng doanh thu tăng gấp rưỡi so với lần trước).
 
 
Kết quả thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi qua 17 kỳ Đại hội và Đại hội lần thứ 18 có 1.289.488 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Gương nông dân giỏi đã có sự chuyển biến về chất so với trước đây trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Bà con nông dân đang giảm dần việc sản xuất độc canh cây lúa, đổi mới tư duy trong sản xuất, với điều kiện sẵn có họ đã nhạy bén trong sản xuất - kinh doanh nhằm đáp ứng với nhu cầu thị trường. Đó là sự xuất hiện các ngành nghề sản xuất ngoài lúa nhiều hơn so với trước đây. Qua thực tế cho thấy, phong trào đã tác động tích cực làm xuất hiện nhiều mô hình mới có sức thuyết phục cao, phù hợp với thực tế của địa phương.
 
 
Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019, tổ chức Hội các cấp được củng cố và phát triển về chính trị, tư tưởng xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong việc tập hợp và thực hiện Nghị quyết tam nông của Đảng.
 
 
Phong trào đã tác động tích cực đến cán bộ, hội viên và nông dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó, ý thức tự lực, tự cường cần cù, sáng tạo tự vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội; củng cố khối đại đòan kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái, phát huy truyền thông văn hóa giàu lòng nhân ái của dân tộc; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Trần Văn Bút
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
54.450
55.000
Vàng nhẫn
52.650
53.250
Vàng nhẫn
52.650
53.350
Tỷ giá