Thứ tư, 14/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
08:27 - 24/02/2021
(Cổng ĐT Hội ND)- Thời gian qua, các cấp Hội đã phát huy vai trò trong việc trực tiếp và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt kết quả tích cực.
Hội triển khai nhiều mô hình, dự án hỗ trợ hội viên, nông dân tại các xã miền núi, đặc biệt khó khăn. 


Tại Hòa Bình, Hội ND tỉnh đã ký kết các chương trình, nghị quyết, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh để triển khai thực hiện các chính sách, đề án, dự án, chương trình nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Cụ thể: Hội đã tham gia tuyên truyền vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tài nguyên và môi trường; phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT; phòng chống tệ nạn xã hội; các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới…
 
 
Các cấp Hội ND trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 
 
Cùng với việc tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các cấp Hội còn làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động, hội viên là người dân tộc thiểu số; vận động, khuyến khích nông dân là người dân tộc thiểu số áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất; hỗ trợ vay vốn, mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân và giảm nghèo bền vững.
 
 
Đến nay, vùng dân tộc Mông có nhiều chuyển biến tích cực như: Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai tích cực; chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nạn buôn bán, vận chuyển ma túy từng bước được đẩy lùi; đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
 
 
Tại Quảng Nam, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, đặc biệt là Phòng Dân tộc các địa phương tổ chức tốt cuộc vận động tuyên truyền phổ biến, quán triệt cho cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Hội ND tỉnh duy trì phát hành Bản tin Nông dân - nông thôn hàng tháng đến 100% huyện, thị, thành, cơ sở và chi Hội; duy trì hoạt động thường xuyên website của Hội; chương trình truyền hình “Diễn đàn các cấp Hội ND”, chương trình “Phát thanh Nông dân”, Gameshow “Quê mình xứ Quảng”, chuyên trang về phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi vùng đồng bảo dân tộc thiểu số được đăng tải trên Báo Quảng Nam… Qua đó, đã giới thiệu nhiều bài viết, gương điển hình về tham gia phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi.
 
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành TW Hội NDVN về “Hội ND tham gia phát triển kinh tế - xã hội nông thôn vùng dân tộc và miền núi khó khăn”, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Hội ND tỉnh giao chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội giúp 01 hộ nông dân thoát nghèo bền vững. Đến nay, đã giúp được 5.350 hộ nông dân thoát nghèo bền vững.
 
 
Bên cạnh đó, công tác dạy nghề cho nông dân luôn được chú trọng, giúp cho hội viên, nông dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập, giảm nghèo. Hàng năm, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh đã đào tạo từ 1.500 - 2.000 học viên là con em nông dân vùng dân tộc thiểu số với các nghề như: Chăn nuôi thú y, kỹ thuật chăn nuôi bò.... Đồng thời, hàng năm phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 1.500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 85.000 hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh còn phối hợp với Sở KH&CN tổ chức được 30 lớp chuyển giao kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng cho hộ gia đình và hỗ trợ 3.600kg men vi sinh và men ủ. Qua đó, đã sản xuất được 3.400 tấn phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất.
 
 
Đồng thời, các cấp Hội đã triển khai đầu tư làm điểm để tổng kết đánh giá và nhân ra diện rộng các dự án: “Chăn nuôi bò an toàn dịch bệnh” hỗ trợ nông dân đầu tư mô hình không hoàn lại và “Hướng dẫn người nghèo biết cách làm ăn khuyến nông - khuyến lâm xã đặc biệt khó khăn” tại 2 xã: Trà Kót, Trà Nú - huyện Bắc Trà My với hơn 150 hộ chăn nuôi bò sinh sản, 100 hộ sản xuất lúa lai tham gia mô hình trình diễn đem lại hiệu quả thiết thực.
 
 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh đã hỗ trợ cho 25 hộ ở huyện Nam Trà My và các huyện miền núi vay 1,2 tỷ đồng; 20.000 hộ được vay vốn ngân hàng CSXH 50.792 triệu đồng; 1.112 hộ được vay vốn ngân hàng NN&PTNT 3.376 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn làm tốt hoạt động an sinh xã hội khác như: Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, xây dựng 100 nhà tình nghĩa, mua 500 sổ tiết kiệm (từ 500.000 - 1.000.000 đồng/sổ) tặng các gia đình chính sách, hội viên, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
 
Bằng nguồn vốn của tỉnh và TW hỗ trợ, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng được 47 công trình điện, 15 công trình giao thông, mở mới được 123 km đường giao thông nông thôn, khai thông nâng cấp 30km đường giao thông bị hư hỏng; xây dựng 7 công trình đường giao thông nội cụm với vốn đầu tư 5,3 tỷ đồng, 55 công trình nước sạch với vốn đầu tư 8,7 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các xã đã có đường ô tô đến trung tâm cụm xã. Bên cạnh đó, Hội đã vận động sắp xếp lại dân cư là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú ở những nơi có nguy cơ sạt lở, không có đất sản xuất nên di dời nơi cư trú để lấy đất sản xuất.
 
 
Ngoài ra, tỉnh Hội thường xuyên chỉ đạo Hội ND các huyện miền núi tập trung triển khai Chương trình liên tịch giữa Hội ND với Công an tỉnh về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân phòng chống tội phạm”; với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh “Vận động nông dân góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở nông thôn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”; với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới hải đảo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế văn hóa xã hội bảo vệ biên giới Tổ quốc”. Thông qua các Chương trình phối hợp đã tạo cơ hội cho nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, ý thức tự lực, tự cường quyết tâm vươn lên xóa đói, giảm nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, bám sát mục tiêu, nội dung phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội ở mỗi địa phương.
 
 
Nhờ đó, trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển mới, nguồn lực đầu tư nhiều hơn, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống đồng bào được cải thiện.
 
 
Tại huyện miền núi Tân Phú (Đồng Nai), Hội ND huyện đã tổ chức 6.212 cuộc tuyên truyền cho 419.739 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thông tư 06 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2418, 1753 của UBND tỉnh Đồng Nai…
 
 
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, toàn huyện có 96.306 lượt hộ đăng ký; qua bình xét, đã có 38.451 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó: 182 hộ cấp Trung ương; 1.172 hộ cấp tỉnh; 8.748 hộ cấp huyện; 28.349 hộ cấp cơ sở. Điển hình như: Hộ ông Trương Thanh Khoan ở xã Phú Sơn là một nông dân đi đầu trong việc sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới với “Phương pháp kích thích và chế phẩm vi sinh kích thích cây dó để tạo trầm hương”; hộ ông Lê Quang Hưởng ở ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình đã tự bỏ ra 250 triệu đồng làm hệ thống mương dẫn nước dài hơn 600m từ sông La Ngà về khu ruộng của ấp giúp hơn 21 hộ nông dân với 51 ha ruộng lúa có thể xuống giống vụ ba kiếm thêm thu nhập…
 
 
Thông qua các phong trào triển khai, Hội đã phối hợp vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ các hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, cho vay vốn, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi. Cụ thể: Huy động vốn cho vay không lãi 46.475 triệu đồng; vận động 27.043 ngày công; giúp nhau bằng hiện vật (21.585 kg lương thực, 45.106 kg thức ăn gia súc, 173.026 kg phân bón các loại); giúp nhau 21.789 con giống, 94.299 cây giống các loại… Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp các công ty bán trả chậm cho nông dân được 175 tấn phân bón trị giá 752 triệu đồng… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 1,19%.
 
 
Để hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, đến nay tổng dư nợ ngân hàng CSXH do Hội quản lý với 10 chương trình tín dụng đạt 88.497 triệu đồng/3.470 hộ/78 Tổ TK&VV; tổng dư nợ ngân hàng NN&PTNT huyện đạt 616,9 tỷ đồng.
 
 
Hội ND huyện còn phối hợp với Hội ND tỉnh và công ty Greenfeed trao vốn “Chương trình tiếp sức nhà nông cho con đến trường” cho 30 hộ nông dân nghèo tại 2 xã: Thanh Sơn, Phú An với số tiền 450 triệu đồng để phát triển chăn nuôi, cải thiện đời sống. Ngoài ra, công ty còn trao 77 suất học bổng trị giá 87 triệu đồng cho con em của 30 hộ vay vốn; phối hợp với Hội ND tỉnh tổ chức chương trình “Lục lạc vàng” tặng 10 con bò trị giá 150 triệu đồng cho 10 hộ nông dân nghèo trên địa bàn xã Thanh Sơn và hỗ trợ mỗi hộ 2,5 triệu đồng chi phí làm chuồng.
 
 
Tới đây, các cấp Hội tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị tại địa phương tham mưu, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách, chương trình, đề án tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong công cuộc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lê Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá