Thứ sáu, 02/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Bắc Ninh: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm nhanh
17:18 - 04/08/2021
(Cổng ĐT HND)- Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Các mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản được ưu tiên phát triển tại địa phương


 
Đến hết năm 2020, 8/8 đơn vị cấp huyện và 94/94 xã được công nhận đạt chuẩn NTM đạt tỷ lệ 100%; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 82,4% được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

 
Bước sang giai đoạn mới, tỉnh đề ra những giải pháp cụ thể, theo lộ trình từng năm để tiếp tục xây dựng NTM toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu.


Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.


 Sau 10 năm, xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.


Diện mạo nông thôn ở tất cả các địa phương trở lên khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư, nâng cấp theo phương châm xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm.


Nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như hệ thống đê điều, giao thông nội đồng, hệ thống tưới tiêu được cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới theo hướng hiện đại, đảm bảo mục tiêu phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn chú trọng sự hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị: đô thị hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn; ngược lại, nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số cơ học và môi trường.


Các địa phương tích cực thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, thực hiện có hiệu quả chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển đổi bộ giống cây trồng – vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.


Nhờ đó, cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa với quy mô ngày càng lớn, tập trung nâng cao chất lượng, hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao; mô hình chuỗi giá trị trong nông nghiệp từ “sản xuất giống – thức ăn – gia công – thu mua – chế biến – phân phối” đạt hiệu quả kinh tế cao đang được áp dụng và nhân rộng. Tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh.


Đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.


Đặc biệt, đến nay trên địa bàn tỉnh không có nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm nhanh và bền vững qua các năm còn 1,2% (năm 2020).

 
 Bắc Ninh là tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện chính sách an sinh xã hội đặc thù riêng của tỉnh, đặc biệt quan tâm đến đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em, gia đình chính sách.


 Lĩnh vực giáo dục, y tế có bước phát triển. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có bước đột phá lớn, từng bước làm thay đổi nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân.


Bước vào giai đoạn mới, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 02 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao/huyện NTM kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó có 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu) và ít nhất 50 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.
 

Với quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”; tiếp tục xây dựng NTM toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn so với giai đoạn trước, tỉnh xác định trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng NTM phải gắn với công nghiệp hóa, đô thị hóa; đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

 

Mặt khác, cần tăng cường phát triển dịch vụ thương mại nông thôn; xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại và đặc thù, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; chú trọng bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, bảo tồn và phát huy đa dạng, phong phú các giá trị văn hóa ở nông thôn, nhân rộng các mô hình trải nghiệm, du lịch nông thôn mới.


Người dân được tiếp cận chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt, hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng, ANTT được giữ vững; phát huy sức mạnh toàn dân, vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
 
 
Trước mắt, trong năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm xã Tam Giang (huyện Yên Phong), Đại Lai (huyện Gia Bình), Cảnh Hưng (huyện Tiên Du), Mộ Đạo (huyện Quế Võ), Đình Tổ (huyện Thuận Thành),  An Thịnh (huyện Lương Tài).

 
Tin tưởng rằng, với những giải pháp cụ thể, cùng với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kế hoạch đã đề ra góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.
  
Nguyễn Thu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá