Chủ nhật, 02/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Long An: Nông thôn phải đạt được mục tiêu này vào năm 2025
14:13 - 13/10/2021
10 năm làm nông thôn mới (2010 - 2020), tỉnh Long An đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ với 93/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cơ sở để tỉnh Long An hướng đến mục tiêu cao hơn.

Long An: Nông thôn phải đạt được mục tiêu này vào năm 2025
Long An đặt mục tiêu nông thôn văn minh, hiện đại vào năm 2025


Theo UBND tỉnh Long An, trong giai đoạn 2021 - 2025, Long An đặt ra mục tiêu duy trì chất lượng các xã nông thôn mới (NTM), đẩy mạnh phát triển NTM nâng cao, kiểu mẫu. Định hướng giai đoạn sắp tới là phát triển ổn định, bền vững; hướng tới NTM giàu có, văn minh và hiện đại.

Theo đó, tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa NTM đến năm 2025 là 88%. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có 10/15 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Trong đó, có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, có 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Với nhận thức xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh Long An xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; khuyến khích động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần xây dựng các vùng quê Long An ngày càng giàu đẹp, văn minh, nông thôn phát triển hài hòa, tạo diện mạo mới tạo thành những miền quê xanh - sạch - đẹp và thân thiện.

Trước đó, trong giai đoạn 2010 - 2020, toàn tỉnh Long An đã huy động được 123.261 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. 

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp hơn 999 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp là 573 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn hơn 10.835 tỷ đồng, vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế là 550 tỷ đồng, vốn huy động cộng đồng dân cư là 6.673,2 tỷ đồng và vốn tín dụng là 103.630 tỷ đồng.

Nhìn chung, các ngành, các cấp đã chủ động và tập trung lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện xây dựng NTM, nhất là vốn tín dụng. 

Việc huy động người dân đóng góp xây dựng NTM được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân, nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng mức vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Long An là 172.512 tỷ đồng, gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp là 1.727,5 tỷ đồng (chiếm 1,0%), vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp là 1.000 tỷ đồng (chiếm 0,6%), vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 6.345 tỷ đồng (chiếm 3,7%), vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác là 103 tỷ đồng (chiếm 0,1%), vốn huy động cộng đồng dân cư là 1.336,5 tỷ đồng (chiếm 0,8%) và vốn tín dụng là 162.000 tỷ đồng (chiếm 93,9%).

 

Nguồn: danviet
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,072.65
GBP
27,005.39
USD
24,010.00