Chủ nhật, 11/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Tuyên truyền, vận động thành lập trên 5.100 mô hình kinh tế tập thể
09:58 - 23/11/2021
(Cổng ĐT Hội ND)- Năm 2020, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động tư vấn, hướng dẫn thành lập được 5.111 mô hình kinh tế tập thể, trong đó 664 HTX; 4.447 tổ hợp tác (THT), qua đó đã hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua việc cung ứng giống, vật tư đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động của kinh tế thành viên, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho nông dân.
Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với từng địa phương, địa bàn.


Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khoá VII) ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW về Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025”; Trung ương Hội đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đánh giá sơ kết 2 năm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp 2933 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Liên minh HTX Việt Nam - Trung ương Hội NDVN về thực hiện mục tiêu 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội.
Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 182 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 9.200 cán bộ, thành viên HTX, THT và hội viên, nông dân.
 
 
Tại Tuyên Quang, Hội ND huyện Yên Sơn đã tập trung tuyên truyền Luật HTX; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; hướng dẫn trình tự, thủ tục để thành lập các hình thức kinh tế tập thể cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Bên cạnh đó, Hội cũng vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với từng địa phương, địa bàn; nhân rộng các mô hình Tổ hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả, giúp đỡ các Tổ hợp tác, HTX tiếp cận khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội còn là trung tâm kết nối những hộ nông dân trên địa bàn tham gia vào mô hình kinh tế tập thể.
 
 
Tiêu biểu như HTX Nông sản an toàn Núi Mây, xã Thái Bình (huyện Yên Sơn) có 6 hội viên thành lập từ tháng 3-2020. Sau 1 năm hoạt động, HTX Nông sản an toàn Núi Mây với ngành nghề chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh dê giống, dê thịt, dê móc hàm, phân bón hữu cơ đã cung ứng ra thị trường 200 con dê giống và trên 531 tấn dê các loại, gần 14 tấn phân hữu cơ. Doanh thu HTX đạt 300 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí. HTX đã đăng ký 2 sản phẩm “Thịt dê tươi Núi Mây”, “Thịt dê hun khói Núi Mây” để tham gia đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021.
 
 
Hiện toàn huyện Yên Sơn có 84 HTX nông, lâm nghiệp với 117 thành viên, vốn điều lệ trên 138 tỷ đồng. Năm 2020, các cấp Hội còn thành lập được 9 tổ Hội nghề nghiệp, 3 chi Hội nghề nghiệp với 173 thành viên.
 
 
Tại Ninh Bình, hàng năm, các cấp Hội đã thông qua các kỳ sinh hoạt chi, tổ Hội, các lớp tập huấn, hội nghị tổ chức tuyên truyền về Luật HTX cho hơn 51.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và các sáng lập viên tham dự với những nội dung chủ yếu như: Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội các cấp về hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp… Việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với từng địa phương, địa bàn là mục tiêu được Hội ND tỉnh đặt ra trong giai đoạn 2017-2021.
 
 
Để củng cố và xây dựng các THT, HTX, Hội ND tỉnh chú trọng nhân rộng các mô hình Tổ hợp tác, HTX có cách thức tổ chức và quản lý hay, hiệu quả để tuyên truyền nhân rộng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã có nhiều hình thức, biện pháp giúp các Tổ hợp tác, HTX tiếp cận khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
 
Đến nay, các cấp Hội phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho 17.252 hội viên nông dân, với gần 4.000 nông dân được dạy nghề có việc làm. Trong đó Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 8 lớp dạy nghề cho 265 hội viên, nông dân.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội cung ứng 1.285,408 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; tổ chức 2.371 buổi chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho 117.338 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Các cấp Hội còn thành lập 1.329 Tổ TK&VV, nhận ủy thác 2.33 nghìn tỷ đồng từ ngân hàng CSXH và ngân hàng NN&PTNT; Quỹ HTND với hơn 36 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ nông dân vay, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của hội viên.
 
 
Sau khi được Hội giới thiệu, hướng dẫn tham gia các HTX, THT, chi, tổ Hội nghề nghiệp, hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật để có sản phẩm chất lượng tốt, năng suất cao, được vay vốn để đầu tư sản xuất; xây dựng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm... đến nay, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp vận động, hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động 236 THT, 53 HTX, 02 chi Hội, 09 tổ Hội nghề nghiệp. Điển hình như HTX chăn nuôi và thủy sản Sông Đằng - xã Yên Đồng, HTX trồng nấm - xã Gia Tường, HTX sản xuất và tiêu thụ dược liệu - xã Yên Sơn, HTX sản xuất và tiêu thụ dược liệu - xã Khánh Công...
 
 
Trên cơ sở hỗ trợ của các cấp Hội và sự nỗ lực sản xuất của các thành viên THT, HTX, phần lớn các mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Các HTX tiếp cận được nguồn vốn do Hội hỗ trợ có điều kiện sản xuất ổn định, từng bước mở rộng sản xuất.
 
 
Các cấp Hội ND tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể; hướng dẫn thành thành lập các THT, HTX, mở rộng quy mô, các hình thức liên doanh, liên kết giữa các THT, HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là với các doanh nghiệp Nhà nước cho hơn 318.380 lượt cán bộ, hội viên và các chủ nhiệm HTX, tổ trưởng THT về phát triển kinh tế tập thể.
 
 
Được sự hỗ trợ của Trung ương Hội NDVN, Hội ND tỉnh triển khai Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động chuỗi cung cấp rau an toàn” tại địa bàn thành phố Đồng Hới. Thông qua Dự án đã giúp 02 THT sản xuất rau an toàn xã Đức Ninh và THT sản xuất rau an toàn xã Bảo Ninh nâng cao năng lực hoạt động, tổ chức sản xuất cũng như hiệu quả kinh tế mang lại đối với các thành viên THT.
 
 
Đồng thời, Hội còn phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh tổ chức 14 lớp tập huấn cho 535 học viên là lãnh đạo HTX, THT, thành viên về nâng cao năng lực điều hành, tổ chức sản xuất; hướng dẫn thành lập 20 THT trong vùng mục tiêu dự án; đồng thời tích cực vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề và trình độ phát triển ở từng khu vực. Đến nay các cấp Hội đã vận động, thành lập được 379 THT (có chứng thực của chính quyền địa phương) và 22 HTX sản xuất và dịch vụ trong các lĩnh vực: Tiểu thủ công nghiệp, trang trại tổng hợp, cung ứng vật tư, chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ nông sản và các lĩnh vực chuyên ngành theo sở thích.
 
 
Có thể thấy, các hoạt động của Hội trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn đã góp phần tập hợp, đoàn kết nông dân, hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua việc cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động kinh tế của các thành viên, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho hội viên, nông dân.

Gia Bảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá