Thứ ba, 03/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Huyện Lục Yên (Yên Bái): 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM
16:38 - 23/03/2022
(Cổng ĐT HND) - Năm 2022, huyện tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân.
Nhân dân huyện Lục Yên tích cực tham gia xây dựng NTMNăm 2021, huyện có 9 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM; 09 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.


Huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trong huyện về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của chương trình, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy được tinh thần tự chủ của người dân trong quá trình xây dựng NTM.

 
Để tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM, từ đầu năm 2022, huyện Lục Yên đã ban hành kế hoạch cụ thể, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan chủ động triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM.


Công tác tuyên truyền được tổ chức với các hình thức phong phú, thông qua tuyên truyền, xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được các cấp ủy, chính quyền thực hiện quyết liệt hơn, vai trò của người dân được phát huy rõ nét. Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được các cấp Hội, đoàn thể tích cực triển khai thông qua các hoạt động như hiến đất, góp công để xây dựng các công trình, tham gia các hoạt động làm sạch môi trường nông thôn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, từ đó lan tỏa tinh thần chung sức, đồng lòng trong xây dựng NTM.
 

Là 1 trong 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực triển khai các hoạt động phấn đấu cán đích NTM theo đúng kế hoạch.


Tính đến nay, xã Lâm Thượng đã đạt 14/19 tiêu chí NTM, còn 05 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 (Trường học); Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa); Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư); Tiêu chí số 17 (Môi trường và An toàn thực phẩm) và Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật).


 Để thực hiện đảm bảo về đích theo đúng tiến độ, cấp ủy, chính quyền xã đã có những giải pháp chỉ đạo sát thực với thực tiễn địa phương.


 Ông Nông Mạnh Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để thực hiện thành công xã về đích NTM trong năm 2022, chúng tôi đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển thôn; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, từng cá nhân phụ trách từng tiêu chí. Phấn đấu sẽ hoàn thành các chỉ trong năm 2022 và được công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 1 năm 2023”.


Nhờ triển khai chương trình xây dựng NTM một cách toàn diện nên năm 2021, kết quả xây dựng NTM của huyện Lục Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực; 23/23 xã đã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới và quy định quản lý quy hoạch.


Năm 2021, toàn huyện đã thực hiện kiên cố hóa 60,66 km đường giao thông; xây dựng 05 công trình cầu; 147 công trình cống; thực hiện mở mới 6,51 km đường đất.

 
Tổng kinh phí thực hiện vốn đầu tư xây dựng giao thông năm 2021 là trên 118 tỷ đồng (trong đó huy động đóng góp từ nhân dân là 18,3 tỷ đồng); xây dựng mới 02 nhà văn hóa xã và 05 nhà văn hóa thôn với tổng nguồn vốn xây dựng trên 4,3 tỷ đồng.


Đến nay toàn huyện có 16/23 xã có nhà văn hóa xã (trong đó có 15 nhà văn hóa xã đạt chuẩn), 170/182 nhà văn hóa thôn (trong đó có 151 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định.


Với mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là duy trì và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã; có thêm 3 xã Lâm Thượng, Minh Chuẩn và An Lạc được công nhận đạt chuẩn NTM; 07 thôn đạt chuẩn thôn NTM, 08 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu …
 

Để đạt các mục tiêu đề ra, huyện Lục Yên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM đến tận cơ sở; tổ chức ngày toàn dân thực hiện chỉnh trang nông thôn tại các xã.
 

Đồng thời tập trung đầu tư nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện các tiêu chí như giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất… Bên cạnh đó huy động nguồn lực, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.
 


 

Khắc Điệp
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá