Thứ ba, 16/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM
14:49 - 20/04/2022
(Cổng ĐT HND)-  Phương Tiến thuộc xã vùng III của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trước khi thực hiện triển khai chương trình XDNTM, xã có 8 thôn bản, trong đó có 6 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Lãnh đạo xã Phương Tiến kiểm tra làm đường bê tông nông thôn


Toàn xã có 679 hộ/3.236 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có gần 100% dân số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Từ thực tiễn đó, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM của tỉnh.
 

Nhằm giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí; lãnh đạo xã đã phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện nhằm triển khai xây dựng Đề án “Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi” nhằm không ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân tại hầu hết các thôn và đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng nhằm nâng cao thu nhập và trình độ dân trí đối với người dân địa phương.

 
Trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng phối hợp với lãnh đạo xã nhằm triển khai Đề án một cách chi tiết, cụ thể trên cơ sở lấy ý kiến tham gia của cán bộ xã và người dân tại các thôn, bản.

 
Từ cách làm thực tế đó đã giúp Đề án hoàn thành với các giải pháp, cách thức tiến hành sát với yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với trình độ dân trí và các điều kiện thực tiễn của địa phương, được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng và cùng triển khai thực hiện.
 

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM, từ năm 2020 đến nay, xã triển khai thành lập Ban chỉ đạo Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong  XDNTM với sự tham gia của các ngành và các đoàn thể của xã, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các thôn, bản.

 
Đồng thời tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, ý nghĩa trong quá trình nâng cao chất lượng các tiêu chí trong XDNTM đến từng thôn, bản và các hộ gia đình. Đặc biệt công tác tuyên truyền của xã tập trung vào vận động nhân dân tiếp tục hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

 
Từ nguồn kinh phí và xi măng được hỗ trợ, xã vận động người dân tham gia đóng góp ngày công lao động để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn; tuyên truyền và vận động người dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm không ngừng nâng cao thu nhập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân trong xã chỉnh trang nhà cửa và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn; bảo vệ và nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt…


 Để tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong XDNTM và phát huy quyền dân chủ trong giám sát của quần chúng nhân dân, xã thực hiện phương châm: Dân biết, dân bàn và dân tự kiểm tra…

 
Từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Cũng nhờ nâng cao chất lượng các tiêu chí trong XDNTM nên cơ sở hạ tầng của xã đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

 
 Hiện nay, xã đang phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện và của tỉnh triển khai xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại một số thôn, bản và sẽ nhân rộng ra các thôn bản khác trong những năm tới.
                                                    

Phạm Văn Phú
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá