Thứ bảy, 28/03/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bạc Liêu: Hỗ trợ nông dân nuôi trồng thủy sản an toàn
14:48 - 16/01/2020
(Cổng ĐT HND)- Hội ND tỉnh Bạc Liêu đã đưa nội dung nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo ATTP thành một nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân và xem đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các huyện, thị, thành Hội
Nông dân học cách làm phân bón hữu cơ 

Tỉnh Bạc Liêu có diện tích nuôi trồng thủy sản trên 131.000 ha với sản lượng khoảng 116.300 tấn, tăng bình quân mỗi năm 6,87%.

 
Xác định đây là chủ trương lớn của tỉnh Bạc Liêu, là bước đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao giá trị nông sản, phù hợp với xu hướng sản xuất của thế giới và thích ứng biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên, nông dân, đặc biệt là nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi hiểu rõ chủ trương, định hướng và những ưu đãi, lợi ích khi tham gia mô hình này.

 
 Trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương lớn của tỉnh, như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 về cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch 02/KH-UBNDT ngày 05/01/2019 về thực hiện Kết luận 91-KL/TU …

 
Các cấp Hội đã tích cực phối hợp, tham gia với các Sở, ngành liên quan trong công tác quản lý chất lượng, ATTP; đặc biệt đã cụ thể hóa Chương trình phối hợp (CTPH) giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh về thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 – 2020.

 
Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP, sản xuất hữu cơ…; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân, giúp họ nâng cao nhận thức, chuyển biến tư duy từ coi trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, ATTP, giá trị sản phẩm; từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang liên kết, hợp tác mở rộng quy mô sản xuất; từ sản xuất truyền thống, theo thói quen sang phương thức sản xuất hiện đại, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào quá trình sản xuất; nâng cao trách nhiệm với cộng đồng; sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Kết quả riêng trong năm 2019 đã tổ chức được 377 lớp tập huấn, có 13.286 hội viên, nông dân tham dự.

 
Hội ND tỉnh Bạc Liêu đã coi việc tổ chức cho hội viên, nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo ATTP thành một nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân và xem đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các huyện, thị, thành Hội.

 
Các cấp Hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp, các địa phương và thông qua hoạt động đăng ký thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tổ chức vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh ký cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP. Trong năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức vận động được 59.429 hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo ATTP.

 
Ngoài ra,  Hội còn giới thiệu rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, nông dân tiếp cận, tìm hiểu, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo hướng sản xuất sạch, an toàn, bền vững. Đã tổ chức được 82 cuộc tư vấn, hướng dẫn cho trên 1.394 lượt người tham gia, góp phần giúp nông dân hiểu rõ, để mạnh dạn triển khai sản xuất.
 

Đến nay, Hội đã triển khai xây dựng và khai trương 02 cửa hàng nông sản an toàn tại phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai và xã Định Thành huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu; Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về an toàn thực phẩm cho 200 hội viên, nông dân với 03 Sở được phân công quản lý về chất lượng, an toàn thực phẩm (Sở Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Công Thương)…

 
Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu  tập trung vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, bền vững tham gia THT/HTX, Chi, Tổ Hội nghề nghiệp, tiến tới hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, có điều kiện tốt để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cả trong và ngoài nước.

Khánh Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
47.100
47.900
Vàng nhẫn
45.200
46.100
Vàng nhẫn
45.200
46.200
Tỷ giá