Thứ tư, 27/05/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hưng Yên: Tập trung phát triển mỗi xã một sản phẩm
10:08 - 22/05/2020
(Cổng ĐT HND)- Đến nay, toàn tỉnh đã có 24 sản phẩm của 14 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao trở lên. Trong đó, huyện Khoái Châu có 4 sản phẩm, thành phố Hưng Yên có 7 sản phẩm, thị xã Mỹ Hào có 10 sản phẩm, huyện Phù Cừ có 2 sản phẩm, huyện Ân Thi có 1 sản phẩm
Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên


Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của Chương trình OCOP, thời gian qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo tinh thần Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.
 

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về việc phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025; các cấp, các ngành, các chủ thể sản xuất tích cực tham gia và đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trong trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 
Theo Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân, HTX, các xã, phường, thị trấn kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ ổn định các mặt hàng là lợi thế của các địa phương. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX hoàn thiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh công nhận; giúp đỡ các cơ sở có sản phẩm OCOP giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ thương mại ở các tỉnh ngoài, nhất là các thị trường tiềm năng.
 

Để thúc đẩy Chương trình OCOP phát triển trong thời gian tới, Hưng Yên tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về Chương trình OCOP, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã hiểu rõ nội dung, tầm quan trọng của Chương trình OCOP, phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi Chương trình, chú trọng đến phát triên ngành nghề, làng nghề nông thôn phát triển các sản phẩm OCOP.

 
Các ngành, địa phương cũng tích cực, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP, bố trí nguồn lực, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn, ngân sách địa phương, vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra.

Mạnh Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.320
48.700
Vàng nhẫn
47.450
48.150
Vàng nhẫn
47.450
48.250
Tỷ giá