Thứ hai, 12/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Thái Bình: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 80 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
08:06 - 24/02/2021
(Cổng ĐT HND)- Các cấp Hội đã tổ chức được 843 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 80.818 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, Hội ND tỉnh phối hợp với các đơn vị của Trung ương Hội tổ chức 18 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông và kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, luật môi trường cho gần 2.000 cán bộ chi, tổ Hội và hội viên, nông dân nòng cốt.
Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)

Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 2.032 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 1.718 đơn vị. Trong đó, Hội ND tỉnh tổ chức 15 cuộc, Hội ND huyện kiểm tra 4.433 cuộc, Hội ND cấp cơ sở kiểm tra 1.574 cuộc. Qua kiểm tra, không tổ chức hay cá nhân nào vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật.
 
 
Đến nay, 100% tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở đều đã thành lập, kiện toàn Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 
 
Hội ND tỉnh đã tham gia đoàn giám sát liên ngành về thực hiện chính sách đối với hộ nghèo. Hội ND các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 4 đoàn giám sát về: Quản lý Nhà nước đối với vật tư nông nghiệp tại 02 huyện: Quỳnh Phụ, Thái Thụy; chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông tại huyện Hưng Hà; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng.
 
 
Hội ND cấp huyện, cơ sở còn tích cực tham gia đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành có liên quan tổ chức. Nội dung giám sát về: Sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại huyện Vũ Thư; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; thực hiện chương trình nước sạch nông thôn; thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hỗ trợ cho dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Qua giám sát cho thấy, các tổ chức có thẩm quyền đã thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, không phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp, quản lý đất đai, sử dụng nguồn lực hỗ trợ hộ nông dân đúng mục đích, hiệu quả.
 
 
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, 100% cơ sở Hội trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, Hội ND cơ sở đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bàn, thảo luận, góp ý, thống nhất trong việc xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước ở nông thôn, tổ dân phố; các phương án để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ, phát huy trí tuệ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
 
 
Toàn tỉnh hiện có 1.650 tổ hòa giải ở cơ sở có sự tham gia của cán bộ chi Hội ND. Trong năm Hội đã tham gia hòa giải thành 954 vụ việc, góp phần ổn định tình hình khu vực nông thôn.
 
 
Bên cạnh đó, Hội đã duy trì hoạt động của 2 mô hình “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư) và xã Quang Lịch (huyện Kiến Xương).
 
 
Ngoài ra, trong năm có 203 cơ sở Hội, 27 chi Hội đặt mua báo Nông thôn ngày nay, 86 cơ sở Hội mua tạp chí Nông thôn mới. Các cấp Hội đã viết trên 3.000 tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý đăng trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống loa truyền thanh của xã, đài phát thanh truyền hỉnh tỉnh, huyện, báo Thái Bình và các báo, tạp chí khác.
 
 
Năm 2021, các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Hội; thực hiện kiểm tra chuyên đề, định kỳ và đột xuất theo kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra và Ban Thường vụ Hội ND tỉnh.
Vũ Quang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá