Thứ hai, 02/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Quảng Ngãi: Nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên, nông dân
16:50 - 06/01/2023
(Cổng ĐT HND) – Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật cho hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh việc phối hợp với ngành chức năng cùng cấp để tập trung triển khai đạt kết quả.

Ảnh minh họa

 
Hàng năm, thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai chương trình công tác thường xuyên, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với UBND cùng cấp dự thảo các chương trình hoạt động và lên kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm. Đồng thời, Hội ND tỉnh cũng tham mưu với Ban chỉ đạo 81 cấp tỉnh nhằm kịp thời chỉ đạo và triển khai nhiều nội dung cụ thể, thiết thực đối với các cấp Hội ở cơ sở.

 
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân luôn được các cấp Hội ở cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Đáng chú ý, có nhiều hoạt động tuyên truyền về pháp luật được các cấp Hội chủ động phối hợp cùng ngành chức năng trên địa bàn tích cực triển khai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và đã mang lại hiệu quả thiết thực.

 
Đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động tổ chức và phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn thực hiện 1.040 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 30.700 lượt hội viên, nông dân tham gia. Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với UBND  cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tiếp dân định kỳ đầy đủ, góp phần giải quyết sớm những bức xúc của hội viên, nông dân và nhân dân trong tỉnh kịp thời, đảm bảo đúng quy định.  

 
Năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, giao chỉ tiêu thi đua cho Hội ND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tham mưu thành lập đoàn giám sát liên ngành, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. 

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành cùng cấp, các ngân hàng thực hiện trên 100 buổi kiểm tra về hoạt động Hội, các phong trào nông dân, hoạt động cho giải ngân nguồn vốn vay… Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót phát sinh trong hoạt động của các cấp Hội, nhất là ở cấp cơ sở. 

 
Đáng chú ý, trước khó khăn, cản trở của dịch bệnh Covid-19 như những năm vừa qua, tại cấp cơ sở đã xuất hiện nhiều phương thức tuyên truyền, truyền thông linh hoạt, phong phú nhằm kịp thời thích ứng và phù hợp với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, các nhóm zalo, Bản tin và Cổng thông tin điện tử của Hội ND thành phố được phát huy và đẩy mạnh; nhất là trong thời điểm các cấp, các ngành tập trung cao cho việc tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

 
Các cấp Hội thường xuyên tham gia góp ý vào dự thảo các chủ trương của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực gồm kinh tế, văn hóa, xã hội… Hội ND tỉnh cũng phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn. Thông qua đó, đã phối hợp tổ chức 87 buổi tuyên truyền cho 8.497 lượt người.

 
Đóng góp một phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngay tại cơ sở chính là nhờ vào mạng lưới hoạt động của các mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Có thể thấy, các Câu lạc bộ này đã làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa hội viên, nông dân với pháp luật; cùng với đó, hội viên, nông dân cũng kịp thời được thông tin, tư vấn, giải đáp về pháp luật một cách cụ thể và thiết thực. 
 

Toàn tỉnh hiện đã xây dựng và duy trì việc tổ chức hoạt động thường xuyên của 78 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 4.680 thành viên tham gia làm nòng cốt. Theo định kỳ, các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên hàng tháng với sự hướng dẫn và chủ trì của các đồng chí là cán bộ công an, tư pháp hoặc địa chính xã; tham gia phối hợp tích cực cùng với các cấp chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 
Các cấp Hội luôn quan tâm tới việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Hội ND tỉnh đã tổ chức tập huấn về pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hơn 200 cán bộ chi, tổ Hội, hội viên là thành viên các Câu lạc bộ “Nông dân với  pháp luật” và hòa giải viên các Tổ hòa giải ở cơ sở.  

 
Nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” hoạt động ngày càng trở nên thiết thực, hiệu quả. Các thành viên trong Câu lạc bộ được kiện toàn thường xuyên, tổ chức tập huấn kiến thức về pháp luật, công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Từ đó, giúp nâng cao kiến thức pháp luật, tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, hòa giải tại cơ sở; góp phần thiết thực trong việc giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

 

Thanh Hồng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá