Chủ nhật, 27/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII
16:20 - 24/04/2019
(Cổng ĐT HND)- Thay mặt Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Thào Xuân Sùng đã ký ban hành Đề án số  01 - ĐA/HNDTW Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quyết định số 352 - QĐ/HNDTW ngày 9/4/2019 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã được thông qua tại Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 2 (khoá VII)

Theo Quy chế làm việc đã được ban hành, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội do Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu ra, chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Trung ương Hội, có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội.

Kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên và tổ chức Hội cấp dưới về việc chấp hành Điều lệ Hội và thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Hội. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội và Ủy ban Kiểm tra Hội cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội có các nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Hội kiểm tra việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết, chủ trương, quy định của Hội.
2. Tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Hội về việc thi hành kỷ luật của Hội.
3. Tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Đảng.
4. Kiểm tra cán bộ, hội viên (kể cả Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội) và tổ chức Hội cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Hội.
5. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Hội cấp dưới.
6. Kiểm tra công tác tài chính của các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Hội và cấp dưới.
7. Giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Trung ương Hội và tổ chức Hội cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và quy định của Hội.
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên và nông dân liên quan đến cán bộ, hội viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Hội.
9. Báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Hội về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội và cấp dưới.
10. Hướng dẫn tổ chức Hội và ủy ban kiểm tra Hội cấp dưới về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội  có quyền hạn như:
1. Được kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên và tổ chức Hội cấp dưới theo quy định của Điều lệ Hội.
2. Được đề xuất các nội dung, chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành.
3. Được yêu cầu tổ chức Hội cấp dưới và cán bộ, hội viên; đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra, giám sát báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát và trả lời những vấn đề do Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nêu ra.
4. Ban hành kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội.
5. Được quyết định xử lý kỷ luật cán bộ Hội vi phạm theo phân cấp thẩm quyền.
6. Được đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Hội, cán bộ Hội vi phạm.
7. Được đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ các quyết định về kỷ luật của tổ chức Hội và ủy ban kiểm tra Hội cấp dưới.

Về nguyên tắc làm việc,  Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội làm việc dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội có con dấu riêng.  Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.

Về chế độ làm việc:  Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội họp thường kỳ 6 tháng 1 lần, khi cần thiết có thể họp đột xuất do Thường trực Uỷ ban quyết định. Hội nghị Ủy ban Kiểm tra được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra có mặt; các kết luận, quyết định của Ủy ban Kiểm tra phải được trên 50% số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra được triệu tập tán thành.
 
Định kỳ sáu tháng, một năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội, về thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra hội nông dân các cấp.

Quy chế còn quy định một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực ủy ban, Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm và cơ quan giúp việc Ủy ban kiểm tra TƯ Hội, mối quan hệ công tác…
 
Quy chế này đã được Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ngày 01 tháng 4 năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.
 
Hải Hồng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.100
55.600
Vàng nhẫn
52.800
53.400
Vàng nhẫn
52.800
53.500
Tỷ giá