Thứ năm, 24/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
08:15 - 08/05/2019
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.
Ảnh minh họa

Bộ dự thảo quy định việc xây dựng, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt gao gồm: Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng; phân bón; sản xuất trồng trọt; độ phì nhiêu đất trồng trọt, chế biến và thị trường sản phẩm trồng trọt.

Bộ xây dựng quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt bao gồm: Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng; cơ sở dữ liệu về phân bón; cơ sở dữ liệu về sản xuất trồng trọt; cơ sở dữ liệu về đất trồng trọt; cơ sở dữ liệu về chế biến và thị trường.

Cụ thể, cơ sở dữ liệu về giống cây trồng gồm: 1. Dữ liệu về cơ sở sản xuất giống cây trồng đủ điều kiện: Tên, địa chỉ trụ sở chính cơ sở sản xuất; địa chỉ sản xuất; đối tượng sản xuất, sản lượng, cấp giống sản xuất; tiêu chuẩn công bố áp dụng, công bố hợp quy; 2. Dữ liệu về cơ sở khảo nghiệm, thử nghiệm đủ điều kiện; tổ chức chứng nhận giống cây trồng đủ điều kiện: Tên, địa chỉ tổ chức, mã số, đơn vị cấp chỉ định, số quyết định và lĩnh vực hoạt động được chỉ định hoặc đăng ký; 3. Dữ liệu về cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; tên giống; vị trí địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng; các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng; giấy chúng nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng; 4. Thông tin nhập/xuất khẩu giống cây trồng: Tên, địa chỉ cơ sở nhập/xuất khẩu; đối tượng, số lượng nhập/xuất khẩu; tên, địa chỉ cơ sở xuất/ nhập khẩu; 5. Dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật giống cây trồng; 6. Danh mục loài cây trồng chính; 7. Danh mục giống cây trồng được phép lưu hành tại Việt Nam; 8. Danh mục nguồn gen giống cây trồng hạn chế, cấm xuất khẩu…

Bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

Theo dự thảo, để bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, phải sử dụng phần mềm phù hợp, có bản quyền và áp dụng các công nghệ nhằm ngăn chặn, phát hiện các xâm nhập trái phép. Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng các hoạt động sau: Đăng nhập quản trị hệ thống; đăng nhập vào các ứng dụng; gửi nhận dữ liệu tự động giữa các máy chủ; nhập và biên tập dữ liệu.

Bên cạnh đó, mã hóa đường truyền cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; áp dụng biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; thực hiện lưu vết việc truy cập, tạo, thay đổi, xóa thông tin dữ liệu để phục vụ việc quản lý, giám sát hệ thống; xây dựng phương án sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định khi gặp các sự cố; thực hiện biện pháp cần thiết khác để bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.050
55.550
Vàng nhẫn
52.900
53.450
Vàng nhẫn
52.900
53.550
Tỷ giá