Thứ sáu, 13/12/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Hậu Giang: Hòa giải thành trên 11.000 vụ việc
10:54 - 24/06/2019
(Cổng ĐT HND)- Năm năm qua (2013-2018), hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh không ngừng được đẩy mạnh thực hiện, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ hội viên, nông dân.
Các cấp Hội đã tham gia hòa giải 12.422 vụ việc (ảnh minh họa, nguồn Internet)


Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã cụ thể hóa Kế hoạch số 80 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện, đồng thời hướng dẫn Hội ND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn cấp huyện.
 
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở đã được các cấp Hội triển khai lồng ghép thông qua 9 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (01 hội nghị của tỉnh và 08 hội nghị tại 8 huyện, thị xã, thành phố). Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai 74 cuộc cho cán bộ Hội là hòa giải viên ở cơ sở. 5 năm qua, các cấp Hội đã cử 624 cán bộ tham dự 82 cuộc hội nghị triển khai Luật hòa giải ở cơ sở.
 
 
Nội dung, hình thức phổ biến, quán triệt triển khai Luật hòa giải ở cơ sở như: Tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung Luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật; củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Từ đó triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở đến cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phân công một đồng chí phụ trách công tác tuyên truyền tham gia cùng ngành Tư pháp cùng cấp trong công tác hòa giải, qua đó hướng dẫn các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ được phân công phụ trách khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
 
 
Đến nay, toàn tỉnh có 543 Tổ hòa giải với 3.372 hòa giải viên. Thông qua hoạt động hòa giải cơ sở lồng ghép với phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và tình cảm gia đình, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.
 
 
Trong 5 năm, Hội ND các huyện, thị đã tổ chức 50 lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải, trên 90% hòa giải viên. Đặc biệt, các cấp Hội cử 539 cán bộ là hòa giải viên ở cơ sở tham gia lớp học pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
 
Năm năm qua, các cấp Hội đã tiếp nhận 12.558 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, tham gia hòa giải 12.422 vụ việc, trong đó hòa giải thành 11.171 vụ, không thành 1.251 vụ, số vụ hòa giải thành hàng năm đạt trên 85%. Năm 2018, Hội tiếp nhận 1.403 vụ, đưa ra hòa giải 1.400 vụ, hòa giải thành 1.286 vụ (đạt 91,85%), hòa giải không thành 114 vụ (chiếm 8,15%), 03 vụ việc chưa giải quyết xong.
 
 
Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp yêu cầu Hội ND phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải. Trên cơ sở đó, Hội ND phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp và báo cáo cấp trên đúng thời gian quy định.
 
 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các huyện, xã gặp khó khăn về công tác thống kê và hòa giải  khi cần thiết.
 
 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng Tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ hòa giải viên, tạo điều kiện cho các hòa giải viên tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục tính tự nguyện lựa chọn hình thức hòa giải ở cơ sở để giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
41.290
41.520
Vàng nhẫn
41.280
41.700
Vàng nhẫn
41.280
41.800
Tỷ giá
EUR
26532.46
GBP
31387.92
USD
23230