Thứ sáu, 29/05/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Thành phố Hồ Chí Minh: Hòa giải thành 2.573 vụ tranh chấp
16:30 - 30/03/2020
(Cổng ĐT HND)- Năm năm qua (2014-2019), cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên hiệu quả công tác nắm bắt, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật ngày càng cao.
Đến nay, Hội đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho hơn 1.100 cán bộ Hội ND các cấp (Ảnh minh họa)


Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch 6295, các Quyết định số 6511, 6658, 5542 về việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên Tổ công tác thực hiện Quyết định 81. Trên cơ sở đó, các thành viên Tổ công tác đã chủ động và phối hợp tổ chức 3.035 cuộc tuyên truyền cho 532.471 hội viên, nông dân; tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.
 
 
Hội lồng ghép tuyên truyền qua các hội nghị, hội thi “Nông dân với pháp luật”, đưa tin, bài trên bản tin Vành đai xanh, trang tin điện tử của Hội…để thực hiện các nội dung tuyên truyền nhanh, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố, các Luật, quy định liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đời sống, quyền và lợi ích của hội viên, nông dân như: Bộ luật Dân sự, luật Đất đai, luật Tài nguyên môi trường, luật Khiếu nại, tố cáo, luật Giao thông đường bộ, luật Hôn nhân gia đình, luật Bình đẳng giới, luật Bồi thường trách nhiệm, luật Phòng chống tham nhũng, luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp quy của Chính phủ, UBND thành phố có liên quan về giao, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hỗ trợ bồi thường, tái định cư…
 
 
Hội ND các cấp đã tổ chức nhiều hội thi, hội diễn với nhiều tiểu phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động như “Kiến thức pháp luật”, “Hòa giải viên giỏi” ở cơ sở. Hội ND thành phố phối hợp với Thanh tra, Sở Tư pháp và Đài truyền hình thành phố tổ chức Hội thi “Nông dân với pháp luật”.
 
 
Bên cạnh đó, Hội ND cơ sở còn phối hợp xây dựng và duy trì 319 tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách phục vụ cho công tác hòa giải của cán bộ cơ sở. Đây là nơi để hội viên, nông dân tìm hiểu khi cần thiết, đồng thời phát hơn 65.000 tài liệu tuyên truyền do cấp trên và các đơn vị phối hợp cung cấp đến chi, tổ Hội, hội viên, nông dân.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã triển khai các Kế hoạch số: 29, 91,92, 19 thực hiện Quyết định 81, chỉ đạo Hội ND các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung như: Tham mưu cho Tổ công tác thực hiện Quyết định 81 tại địa phương ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban liên quan, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ công tác.
 
 
Đồng thời, để tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia hòa giải từ đầu và thể hiện chính kiến trong giải quyết các vụ việc, Hội ND thành phố phối hợp với Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế phối hợp số 02 về việc thực hiện Quyết định 81; tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 81 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2017 và đề ra phương hướng giai đoạn 2018 – 2019; hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong năm sau, đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt trong thực hiện Quyết định 81.
 
 
Các cơ quan chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp xã đều mời Hội ND tham gia và tham khảo ý kiến để giải quyết các vụ việc. Đối với một số trường hợp Hội ND thành phố trực tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo đều trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các cơ quan thành viên Tổ công tác, hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
 
 
Với vai trò là Tổ phó Thường trực Tổ công tác thực hiện Quyết định 81, định kỳ hàng năm, Hội ND thành phố phối hợp với Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề “Các giải pháp nâng cao vai trò phối hợp, nâng cao vai trò Hội ND các cấp trong thực hiện Quyết định 81” tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi những cách làm hay, đưa ra các giải pháp vận động, giải quyết phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị; phối hợp với Ban Tiếp công dân thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, các biểu mẫu theo quy định… Đến nay, Hội đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho hơn 1.100 cán bộ Hội ND các cấp; Hội ND 9 quận, huyện và cơ sở tổ chức 339 buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 18.000 lượt cán bộ Hội.
 
 
Thường trực Hội ND thành phố trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào thứ 4 hàng tuần và đột xuất theo Luật tiếp công dân; chỉ đạo Hội ND các cấp chủ động và phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức 315 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với hơn 12.000 cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, trực tiếp lắng nghe ý kiến của nông dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, tham gia, phối hợp và trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của hội viên, nông dân.
 
 
Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, Thường trực Hội ND các cấp tham gia giải quyết, kết hợp làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo và có văn bản gửi cơ quan chức năng, đồng thời vận động, thuyết phục hội viên, nông dân chấp hành đúng các quy định pháp luật. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tiếp 3.613 lượt công dân; tiếp nhận 782 vụ việc khiếu nại, tố cáo; cùng với các ngành chức năng giải quyết thành 585 trường hợp, đạt 74,8%, chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết 197 trường hợp.
 
 
Trong 2 năm 2018, 2019 Ban Thường vụ Hội ND thành phố tham mưu lãnh đạo Thành ủy tổ chức 2 cuộc tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với cán bộ Hội ND 9 quận, huyện, chủ nhiệm các HTX, Tổ hợp tác, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”… Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết những kiến nghị, thí điểm việc xây dựng tạm trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất đối với huyện Củ Chi, Cần Giờ.
 
 
Hội ND các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập Tổ tư vấn, trợ giúp pháp lý giúp hội viên, nông dân thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện đúng quy định; tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện Quyết định 81 khi có vụ việc phát sinh; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.
 
 
Các cấp Hội đã phối hợp với UBND tổ chức trợ giúp pháp lý cho 19.206 hội viên, nông dân; duy trì, phát huy hiệu quả 583 tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn 9 quận, huyện. Trong đó, mỗi cơ sở đều có Thường trực Hội tham gia tổ hòa giải vận động hội viên, nông dân giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ tại địa phương. Đến nay, Hội đã trực tiếp hòa giải thành 2.573 vụ tranh chấp đất đai, đền bù giải tỏa, hôn nhân gia đình, tranh chấp trong nội bộ gia đình…, đạt tỷ lệ 62,8%.
 
 
Có thể khẳng định, việc thực hiện Quyết định 81 đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; cán bộ Hội phát huy được vai trò, trách nhiệm còn hội viên ngày càng nâng cao về ý thức pháp luật, biết tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết; đồng thời, xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt, có năng lực, nhiệt tình với công việc và kinh nghiệm trong hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.
Lê Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.400
48.770
Vàng nhẫn
47.750
48.370
Vàng nhẫn
47.750
48.470
Tỷ giá