Thứ tư, 15/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Long An: Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
11:05 - 29/05/2020
(Cổng ĐT HND)- Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội ND tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo cán bộ Hội.
Hàng năm, Hội ND tỉnh mở hệ thống sổ theo dõi cụ thể việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (Ảnh minh họa)


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí triển khai tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Đồng thời, chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành phố thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống Hội; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức thực hiện thông qua nhiều việc làm cụ thể như: Nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại công và duy trì nề nếp kiểm tra, báo cáo định kỳ quý, năm theo đúng quy định; sửa đổi, ban hành Quyết định 129-QĐ/HNDT về quy định chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của cơ quan.
 
 
Hội ND tỉnh đã xây dựng định mức, tiêu chuẩn chung, chỉ đạo và phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản công cho các phòng, ban, trung tâm trực thuộc, từ đó tạo quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý và chi tiêu tài chính của đơn vị, thực hiện dân chủ công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản, trong kiểm tra, giám sát của công chức, viên chức cơ quan sử dụng tài sản đúng mục đích.
 
 
Hội ND tỉnh tập trung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào việc quản lý, sử dụng kinh phí các Chương trình phối hợp của Trung ương và các ngành; chi cho hoạt động thường xuyên, tổ chức đại hội, hội nghị, hội thảo; đi công tác; công tác đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng điện, nước; sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.
 
 
Việc tổ chức hội nghị, hội thảo kể cả Hội nghị tổng kết năm, Hội ND tỉnh thường xuyên tổ chức phối hợp nhiều chuyên đề trong một hội nghị nhằm tiết kiệm ngân sách.
 
 
Hàng năm, Hội ND tỉnh mở hệ thống sổ theo dõi cụ thể việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc đối với từng công chức và người lao động, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội trong việc quản lý, sử dụng tài sản.
 
 
Việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó nghiêm cấm việc dùng phương tiện thông tin, liên lạc, máy tính, máy in, máy photocopy của cơ quan vào việc cá nhân, đặc biệt tích cực việc sử dụng công nghệ thông tin và hệ điều hành tác nghiệp hiệu quả góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính cơ quan.
 
 
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Hội ND tỉnh đều chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan và Luật Lao động, thời gian lao động. Việc quản lý làm thêm giờ được quản lý chặt chẽ do Thường trực Hội ND tỉnh quyết định nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian lao động.
 
 
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội ND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác Hội và phong trào nông dân; tăng cường công khai, minh bạch quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; thực hiện đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh phân cấp quản lý tài chính, tài sản cải cách hành chính, luân chuyển vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
50.170
50.530
Vàng nhẫn
49.880
50.430
Vàng nhẫn
49.880
50.530
Tỷ giá