Thứ sáu, 22/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn mới về dự án quan trọng quốc gia
10:35 - 14/10/2020
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Ảnh minh họa


Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP)… Trong các luật nêu trên có sửa đổi và ban hành một số quy định liên quan đến dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (gọi chung là dự án quan trọng quốc gia). Do vậy, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về dự án quan trọng quốc gia tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 02/2020/NĐ-CP) để đảm bảo phù hợp với các luật mới nêu trên là cần thiết.

 

Luật PPP là một luật mới được ban hành lần đầu, trong đó, có các quy định về dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Hiện nay, trong Nghị định 131/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 02/2020/NĐ-CP) chưa có quy định về dự án PPP. Do vậy, cần phải nghiên cứu, bổ sung quy định hướng dẫn đối với các dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội trong dự thảo Nghị định nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý theo quy định của Luật PPP.

 

Theo đó, các điểm mới của dự thảo Nghị định bao gồm:

 

Nội dung Chương IV: Bổ sung thêm Mục 2 và Mục 6 quy định về thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia đầu tư theo hình thức PPP.

 

Nội dung các mục còn lại trong Chương IV được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục và nội dung thẩm định quy định trong các luật mới được ban hành.

 

Nội dung Chương V: Dự thảo bổ sung thêm Mục 2 và Mục 4 quy định về thẩm định quyết định đầu tư và điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia đầu tư theo hình thức PPP.

 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá