Thứ hai, 01/03/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
17:00 - 13/01/2021
(Cổng ĐT HND)- Chiều 13-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2016-2020.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị.


Hội nghị đánh giá, trong nhiệm kỳ 2016-2020, Ban Chỉ đạo thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.


Ban Chỉ đạo cũng đã xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra hằng năm; làm tốt chức năng tham mưu với Ban Chấp hành T.Ư, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương, giải pháp nhằm mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. 
 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác tuyên truyền thực hiện QCDC chưa thường xuyên, kịp thời; chưa tạo được chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.


 

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số nơi, một số lĩnh vực còn chưa thực chất; hạn chế trong công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật liên quan đến nhân dân. Việc lấy ý kiến của nhân dân còn hình thức; việc tiếp thu, giải trình, lắng nghe ý kiến người dân không đầy đủ, chiếu lệ. Công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn xảy ra…

 
Hội nghị xác định phương hướng trọng tâm của năm 2020 là tiếp tục phát huy dân chủ, đặc biệt là dân chủ trực tiếp ở cơ sở nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, sức mạnh nhân dân; đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, tạo bầu không khí dân chủ trong việc tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

 
Phương hướng trọng tâm của năm 2021 là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên các loại hình và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động gắn với trách nhiệm từng thành viên…


Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong thời gian tới, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cần được làm tốt hơn, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, nhất là thông qua dân chủ trực tiếp. Cần quan tâm hơn tới việc nghiên cứu, ban hành chính sách để bảo đảm phù hợp thực tiễn, góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội, sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình phát triển của đất nước.
 

Hải Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá