Thứ hai, 05/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Ngân sách Nhà nước ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chủ lực quốc gia
10:44 - 16/09/2021
Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.
Ảnh minh họa


Theo dự thảo, ngân sách Nhà nước ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chủ lực quốc gia theo văn bản quy định của cấp có thẩm quyền. Đối với các cây trồng, vật nuôi khác, căn cứ yêu cầu thực tiễn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương xem xét, quyết định hỗ trợ theo chính sách của Chương trình trong từng giai đoạn cụ thể.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo tiến độ thực hiện của dự án tương ứng với tỉ lệ đóng góp nguồn lực đối ứng theo cam kết của đơn vị và trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự thảo nêu rõ, ngân sách Trung ương đảm bảo tối đa 100% kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành khác quản lý và tổ chức thực hiện, căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau:

Mua bản quyền giống mới từ nước ngoài; nhập nội hạt giống bố mẹ để sản xuất hạt lai Fl; nhập nội giống bố mẹ những giống trong nước chưa có đối với giống vật nuôi và giống thủy sản; chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống để cung cấp vật liệu nhân giống do các đơn vị thực hiện; nhập công nghệ sản xuất giống theo giá trị chuyển nhượng bản quyền, bao gồm cả chi phí thuê chuyên gia nước ngoài để tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và các chi phí liên quan khác; đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ nhân giống; kiểm soát chất lượng giống...

Bên cạnh đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành khác quản lý và tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Hỗ trợ chi phí sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực quốc gia: Đối với lĩnh vực trồng trọt: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc trong nước; sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1; hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất hạt lai Fl, chi phí sản xuất cây giống từ vườn cây đầu dòng.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Hỗ trợ tối đa 10% chi phí sản xuất giống bố mẹ.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc; hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Đối với lĩnh vực thủy sản: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống bố mẹ.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá