Thứ sáu, 31/03/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Đề xuất mức chi thực hiện Hội giảng, Hội thi giáo dục nghề nghiệp
11:20 - 19/11/2021
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động Hội giảng, Hội thi, Hội diễn, Hội thao, Lễ tuyên dương, cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt giải trong Hội giảng, Hội thi, Ảnh minh họa


Theo dự thảo, kinh phí tổ chức các hoạt động nói trên do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Kinh phí tổ chức các hoạt động Hội giảng, Hội thi, Hội diễn, Hội thao, Lễ tuyên dương, Cuộc thi cấp tỉnh do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Mức chi công tác chuẩn bị Hội giảng, Hội thi cấp quốc gia như sau:

-Tiền công xây dựng kế hoạch tổng thể, quy chế Hội giảng, Hội thi, mức chi tối đa 1 triệu đồng/kế hoạch, quy chế, mức chi cụ thể do Trưởng Ban Tổ chức Hội giảng, Hội thi phê duyệt;

-Tiền công xây dựng ngân hàng bài giảng cho Hội giảng, mức chi tối đa 1 triệu đồng/bài giảng trong ngân hàng bài giảng;

-Tiền công xây dựng phiếu đánh giá, xếp loại cho mỗi loại bài giảng tại Hội giảng, mức chi tối đa 500.000 đồng/phiếu.

Chi hoạt động tổ chức Hội giảng, Hội thi, Hội diễn, Hội thao, Lễ tuyên dương, Cuộc thi cấp quốc gia như sau:

- Chi thuê địa điểm (trường hợp đơn vị không có địa điểm), hội trường, phương tiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ; mua nguyên vật liệu phù hợp với yêu cầu chuyên môn của từng ngành, nghề (nếu có): Mức chi theo thực tế do Trưởng Ban Tổ chức quyết định trên cơ sở hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ chi tiêu hợp pháp.

- Chi tiền công cho Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Tiểu ban Thư ký tổng hợp, Trưởng Ban Giám khảo, Trưởng các Tiểu ban chuyên môn, Giám sát và Trọng tài chính: Mức chi 300.000 đồng/người/ngày. Đối với giáo viên, chuyên gia, người làm công tác giám thị, thanh tra, kiểm tra: Mức chi 200.000 đồng/ngày/người.

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho người dự thi trong những ngày tham gia Hội giảng, Hội thi, Hội diễn, Hội thao, Lễ tuyên dương, Cuộc thi cấp quốc gia: Mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC (tối đa không quá 7 ngày).

- Chi khen thưởng tập thể và cá nhân đạt giải trong Hội giảng, Hội thi, Lễ tuyên dương, các cuộc thi cấp quốc gia khác: Mức chi theo quy định tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá