Thứ tư, 27/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Đề xuất kinh phí thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030'
15:36 - 22/11/2021
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030".
Học viên các lớp học xóa mù chữ được Nhà nước hỗ trợ học phẩm. Ảnh minh họa


Dự thảo nêu rõ các nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (Đề án) tại các Bộ, cơ quan Trung ương.

 

Theo đó, chi thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

 

Chi xây dựng tài liệu cho các đợt bồi dưỡng, tập huấn; tài liệu truyền thông để hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên và cán bộ chủ chốt của các hội về công tác xóa mù chữ, công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng và công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận/xếp loại các mô hình học tập: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

 

Theo dự thảo, nội dung và mức chi từ ngân sách để thực hiện Đề án tại các địa phương gồm:

 

-Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội tại địa phương về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.

 

-Chi điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trong độ tuổi 15-60: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC.

 

-Đối với các học viên các lớp học xóa mù chữ được Nhà nước hỗ trợ học phẩm: Tùy thuộc tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh phê duyệt danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ trong phạm vi danh mục hỗ trợ học phẩm đối với cấp trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.

 

-Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, sách giáo khoa dùng chung (đối với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm) và chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ: Mức chi cụ thể do HĐND cấp tỉnh quyết định căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy mô và thời gian hoạt động của các lớp xóa mù chữ.

 

-Chi tiền công đối với giáo viên thuộc biên chế dạy lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ: Mức chi tiền công tính theo số giờ thực dạy. Trường hợp số giờ dạy vượt định mức giờ chuẩn được thanh toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

 

-Chi tiền công đối với những người ngoài biên chế, nếu có đủ tiêu chuẩn và năng lực giảng dạy, tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ: Ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ trả tiền công cho các đối tượng này theo hợp đồng thỏa thuận. Mức tiền công tối đa theo hợp đồng tương đương với mức lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác dạy cùng cấp học, lớp học theo quy định hiện hành về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


Lan Phương
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá