Chủ nhật, 11/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hà Nam: Tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường
09:54 - 27/04/2015
(Cổng ĐT HND) – Ngày 25/4, tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường. Về tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị phối hợp, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban ngành đoàn thể và các cơ quan truyền thông ở Trung ương cũng như của tỉnh Hà Nam.

Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Lượng cùng tham gia hoạt động trồng cây xanh tại lễ phát động


Có thể thấy, vấn đề đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm lo sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đặc biệt là ở các vùng nông thôn, việc cấp nước sạch và vệ sinh môi trường hiện đang từng bước được cải thiện rõ rệt. Trong nhiều năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 
Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nước sạch và vệ sinh môi trường; nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho cán bộ Hội, góp phần nâng cao dân trí, từng bước thay đổi hành vi, có ý thức và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nông thôn. Hơn nữa, Hội còn huy động thêm nhiều nguồn lực xây dựng các mô hình điểm về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường để tổ chức tuyên truyền, học tập và nhân rộng. Thông qua những hiệu quả đạt được, tổ chức Hội thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân; tham gia xây dựng các chính sách về bảo vệ môi trường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn.

 
Những kết quả mà công tác nước sạch, vệ sinh môi trường đã đạt được có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; nhất là đối với vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

 
Như chúng ta đều biết, nước và môi tr­ường là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tồn tại sự sống trên trái đất, có tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của từng người dân, từng quốc gia. Các vấn đề về nước, môi trường đang ngày càng trở nên cấp bách, gay gắt, mang tính chiến lược và mang tầm toàn cầu hơn bao giờ hết.

 
Nước cần được nhìn nhận không chỉ ở khía cạnh là một nguồn tài nguyên quý giá, mà còn là chìa khóa để bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Nước không chỉ tác động đến an ninh lương thực, năng lượng, sức khỏe con người và môi trường; nước còn góp phần cải thiện phúc lợi, phát triển toàn diện, cũng như tác động đến sinh kế người dân. Theo dự báo, đến năm 2030, sẽ có khoảng 1,8 tỷ người sống tại khu vực “hoàn toàn khan hiếm nước” và hai phần ba số dân trên thế giới sẽ sống trong điều kiện khó khăn về cung cấp nguồn nước.  


 
Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới hiện đang phải đối mặt với sức ép của sự gia tăng dân số; quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng và sự tác động của biến đổi khí hậu gây ra, dẫn đến tình trạng nguồn nước bị suy thoái cả về chất lượng và trữ lượng. Đáng lo ngại hơn nữa là tình trạng khan hiếm nước ở một số địa phương thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên hay hiện tượng nước mặn xâm thực ở đồng bằng sông Cửu Long đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, đời sống và phát triển sản xuất, sự bền vững của hệ sinh thái tự nhiên.

 
Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015, đồng chí Nguyễn Duy Lượng- Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội đã phát động và đề nghị giai cấp nông dân cũng như Hội Nông dân Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 
Một là, Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cấp nước sạch và bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước bền vững.

 
Hai là, Phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp Hội tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; nỗ lực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện nếp sống văn hóa ở địa phương; chủ động tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn; xây dựng thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ nguồn nước và môi trường.

 
Ba là, Tích cực vận động hội viên, nông tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; chủ trì việc tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các điểm công cộng, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải khu dân cư và nơi công cộng; trồng và chăm sóc cây xanh; sử dụng phân bón và hóa chất trong sản xuất nông nghiệp đúng qui định. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác nước sạch và bảo vệ môi trường để huy động tối đa các nguồn lực xây dựng các mô hình điểm về cấp nước sạch và bảo vệ môi trường để tuyên truyền, nhân rộng.


 
Chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá đúng vai trò, vị trí của nước và vệ sinh môi trường trong mối quan hệ với phát triển bền vững. Cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan để nâng cao chất lượng nguồn nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Việc đảm bảo nhu cầu về sức khỏe con người, an ninh lương thực là góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, xây dựng nông thôn mới và gắn liền với sự phát triển bền vững của đất nước.

 
Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Lượng mong rằng các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước nói chung cũng như tỉnh Hà Nam nói riêng, tiếp tục phát huy và nêu cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm “Hãy cùng nhau bảo vệ nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp”.
 
Thu Diệp
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá