Thứ tư, 17/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bầu Giám đốc sở làm Ủy viên UBND tỉnh
16:44 - 09/07/2021
Chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn và giới thiệu để HĐND bầu Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND tỉnh (trong đó có chức danh Ủy viên UBND tỉnh) tại kỳ họp thứ nhất ngày 21/6


Ngày 8/7, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bầu người đứng đầu cơ quan chuyên môn giữ chức danh Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Bộ Nội vụ nhận được ý kiến của một số địa phương và ý kiến của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm người giữ chức danh Ủy viên UBND vào giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp.

Về việc này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức,  người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (giám đốc sở - cấp tỉnh, trưởng phòng - cấp huyện) là người được Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện bổ nhiệm có thời hạn.

Đồng thời theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và văn bản số 883 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì phải là người đang giữ chức danh đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện mới được Chủ tịch UBND giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu chức danh Ủy viên UBND trong nhiệm kỳ của HĐND.

Theo đó, trường hợp nhân sự giới thiệu để HĐND bầu Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026 đang là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, nếu trúng cử chức danh Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026 thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Chủ tịch UBND không phải ra quyết định bổ nhiệm lại người đó vào giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp.

Đối với trường hợp chuẩn bị nhân sự mới hoặc khuyết người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thì trên cơ sở cấp có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự mới bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định, Chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn trước khi giới thiệu để HĐND bầu Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Các trường hợp nêu trên nếu không trúng cử chức danh Ủy viên UBND thì vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cho đến khi có nhân sự mới thay thế. Đồng thời Chủ tịch UBND cùng cấp đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự mới thay thế bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn và giới thiệu để HĐND bầu Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Các trường hợp khác phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh cụ thể kèm theo phương án giải quyết gửi về Bộ Nội vụ để xem xét, trả lời bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.


Nguồn: VNN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá