Chủ nhật, 02/04/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Trình Hội nghị Trung ương 4 đề án tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng
08:12 - 01/10/2021
Đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” sẽ trình Hội nghị Trung ương 4 vào tuần sau.
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng


Chiều ngày 30/9, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Thời gian qua, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định 30 về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách đối với chức danh trợ lý, thư ký; tham mưu Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương còn tập trung nghiên cứu, xây dựng nội dung trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm; thực hiện nghiêm túc quy trình công tác cán bộ, kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; thực hiện tốt chính sách cán bộ...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát Trương Thị Mai nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng cần triển khai trong quý 4.

Trong đó trọng tâm là hoàn thiện đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trình Hội nghị Trung ương 4 (dự kiến diễn ra vào tuần sau); tiếp tục hoàn thiện 8 đề án dự kiến báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 4.

Cùng với đó là tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4  ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương thông qua, ban hành kết luận.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngoài ra, toàn ngành thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, công chức toàn Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, từ nay đến cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản, quy định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng như Đề án trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); đề án liên quan quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị gắn với việc xây dựng vị trí việc làm; quy hoạch cán bộ; phân cấp trong đào tạo lý luận chính trị; danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý từ Trung ương tới cơ sở…

Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Điều này cần tiếp tục được biểu dương, khuyến khích, nhân rộng, đặc biệt cần đẩy mạnh việc khuyến khích các cán bộ có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì mục đích chung.


 
Nguồn: VNN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá