Thứ hai, 15/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Công chức Cần Thơ được tăng thêm thu nhập cao nhất 0,8 lần lương
08:14 - 12/01/2022
Với tỉ lệ 92,79% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, với nhiều chính sách được ban hành.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường
 

Một trong những nội dung đáng chú ý là Quốc hội cho phép Cần Thơ thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND 

Theo đó, Cần Thơ được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm.

Báo cáo tiếp thu giải trình trước khi thông qua Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, một số ý kiến cho rằng, việc quy định thành phố Cần Thơ được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức với mức 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ là khá cao so với mặt bằng giá cả tại địa phương.

Làm rõ ý kiến này, ông Cường lý giải, để nâng cao năng suất lao động, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu nhập tăng thêm không quá 0,8 lần.

Tuy nhiên, đây là mức trần; căn cứ thực tiễn, chỉ khi thành phố Cần Thơ tự cân đối được ngân sách sẽ xác định mức cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương để áp dụng, bảo đảm hài hòa về thu nhập so với các địa phương khác.

Chính sách này cũng đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại TP.HCM, Hải Phòng. Vì vậy, để tạo động lực phát triển cho địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép giữ như dự thảo Nghị quyết.

Hưởng 100% số thu tăng thêm từ điều chỉnh phí, lệ phí

Ngoài ra, Quốc hội cho phép Cần Thơ được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Quốc hội cũng cho phép thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn Cần Thơ theo hướng, HĐND Thành phố quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án.

Ngân sách Cần Thơ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí quy định tại điểm a khoản này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Về quản lý đất đai, HĐND thành phố Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Về quản lý quy hoạch, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt, Thủ tướng quyết định việc phân cấp cho UBND Thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Với Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ được triển khai theo phương thức xã hội hóa, đáp ứng các điều kiện: bảo đảm chuẩn tắc luồng hàng hải cho tàu có trọng tải từ 10.000 tấn trở lên ra vào các cảng của Thành phố và có quy mô vốn từ 500 tỷ đồng trở lên.

 

Nguồn: VNN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá