Chủ nhật, 09/05/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng có thêm quyền hạn
07:52 - 27/02/2020
Theo Quy định số 211/QĐ-TW được Bộ Chính trị hành hành mới đây, thẩm quyền của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực và Phó Trưởng Ban của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được bổ sung tăng thẩm quyền so với quy định cũ (Quy định số 163 năm 2013).
Một phiên họp gần đây của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ảnh noichinh.vn)


Theo Quy định số 211, về chức năng: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị  thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối  hợp,  đôn  đốc,  kiểm  tra,  giám  sát  công  tác  phòng,  chống  tham nhũng trong phạm vi cả nước.

So với quy định cũ (Quy định số 163), Quy định 211 cũng có 15 điều, nhưng đã được bổ sung thêm nhiều nội dung quan trọng.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban, bên cạnh việc kế thừa những nội dung được ban hành trước đây, Quy định 211 đã bổ sung thêm thẩm quyền cho Trưởng Ban, cụ thể: Khi cần thiết, Trưởng Ban trực tiếp làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Với quy định này, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ linh hoạt hơn, chủ động hơn trong công tác.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Trưởng Ban, Quy định 211 cũng bổ sung thêm nội dung mới. Đó là giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo phân công của Trưởng Ban.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng Ban thường trực, Quy định 211 đã bổ sung thêm, đó là: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan; yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để nắm nội dung, tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời báo cáo Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, tham nhũng hiện nay có Trưởng Ban là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng là Phó Trưởng Ban; Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc là Phó Trưởng Ban Thường trực; các Phó Trưởng Ban khác là Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 10 người, trong đó có 2 người là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; 3 người là Bí thư Trung ương Đảng, số còn lại là Ủy viên Trung ương Đảng. Trong Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có duy nhất một cán bộ nữ, đó là bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng:

1.  Lãnh  đạo, điều  hành hoạt động chung của Ban Chỉ  đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư  về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

3. Chủ trì, định hướng thảo luận, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

4. Khi cần thiết, trực tiếp làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

5. Trong trường họp  đột xuất, khẩn cấp  không họp được Ban Chỉ đạo hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp quyết định và chỉ đạo thực hiện một số công việc cần thiết để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chịu trách nhiệm về quyết định của mình và báo cáo Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp gần nhất.


Nguồn: danviet
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá