Thứ bảy, 17/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo: Chủ động, nhạy bén, sáng tạo
16:01 - 22/07/2020
(Cổng ĐT HND)- Sáng nay (22/7), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ chủ trì Hội nghị. 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ cho biết: Sáu tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và triển khai thực hiện công tác tuyên giáo đạt hiệu quả.


Đặc biệt toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.


Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương quán triệt các văn bản của Trung ương về phòng, chống đại dịch Covid -19 cho toàn ngành tuyên giáo, như: Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên ở 1.074 điểm cầu trong toàn quốc; ban hành các văn bản hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền; bảo đảm tính kịp thời, minh bạch, tính kỷ luật, phù hợp với từng thời kỳ, diễn biến của dịch bệnh, với tất cả các hình thức truyền thông, như: Truyền thông trên báo chí, nhắn tin SMS, tất cả các loại hình mạng xã hội; xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Internet, tuyên truyền cổ động qua hệ thống tờ rơi, pano, áp phích, truyền thông tại cơ sở, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.


Công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của toàn xã hội là yếu tố quyết định thắng lợi trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chủ động kiểm tra, đôn đốc việc học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.


Việc học tập, thực hiện chuyên đề 2020 được triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Nhiều nơi tăng cường đối thoại, coi trọng việc giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh, tinh thần, thái độ, trách nhiệm, tác phong và lề lối làm việc của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực, chủ động, sáng tạo hơn.


Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều cách làm mới, có chiều sâu về nội dung, phong phú về hình thức trong thực hiện Chỉ thị 05 như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; gặp mặt, biểu dương gương người tốt, việc tốt; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo gương Bác.…; góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức và cán bộ, đảng viên.


Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành và thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.


Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, các cấp Hội cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.


Tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo các đơn vị tập trung thảo luận một số nhiệm vụ của toàn ngành tuyên giáo 6 tháng đầu năm, trong đó, nội dung được nhấn mạnh là việc tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch Covid 19 hiệu qủa tại hầu hết các địa phương trong cả nước. Nhiều cơ quan Trung ương, địa phương đã có những việc làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động.

Đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Giang báo cáo một số kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm

Ngoài thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp kiến nghị, đề xuất gửi Ban Tuyên giáo Trung ương.


Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc toàn ngành tuyên giáo chủ động tuyên truyền kịp thời, chính xác  thông tin đối nội, đối ngoại, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống dịch Covid 19 hiệu quả; công tác tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 phát triển một cách vượt bậc sau rất nhiều năm trên hệ thống thông tin đại chúng; toàn ngành cũng làm tốt công tác tham mưu và tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, tạo động lực tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm thù địch; tăng cường thúc đẩy hoạt động của cơ quan Nhà nước trong các hoạt động liên quan.


Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh, toàn ngành cần tập trung phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, phải đảm bảo môi trường chính trị, báo chí, truyền thông, dư luận xã hội thật tốt cho Đại hội XIII; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2020 nhằm thực hiện thắng lợi “kép” trong phát triển kinh tế- xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, bức xúc của nhân dân, tham mưu giải quyết bức xúc chính đáng của nhân dân; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đảng.


Ngoài ra, cần tập trung tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn từ nay đến cuối năm; tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần chủ động học tập, bồi dưỡng kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới- Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.

Khánh Thi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá